М.М.Амосов - основоположник біокібернетичних технологій Микола Михайлович Амосов про своє життя та творчість Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали

Микола Амосов - основоположник біокібернетичних інформаційних технологій

Повністю увесь розділ, кб
Матеріал підготовлено к.т.н. О.М.Касаткіним і к.т.н. Л.М.Касаткіною, співробітниками відділу "Нейромережеві технології обробки інформації" Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України (першими аспірантами М.М.Амосова в галузі кібернетики).
"Біблія" відділу біокібернетики
Специфіка школи М.М.Амосова
Мережа інформаційних моделей (М-мережа)
Робототехнічний період
Нейрокомп'ютери
Учитель
Моделювання в соціології
Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали.

Нейрокомп'ютери

У ті ж роки у Відділі активно розвивався (зусиллями д.т.н. Е.М.Куссуля) оригінальний напрямок, пов'язаний з використанням стохастичних методів для моделювання нейроподібних мереж з ансамблевою організацією. Е.М.Куссулем запропонована і досліджена нова парадигма нейромереж, яка дозволяє створювати нейроподібні структури, що мають велику універсальність. Ці структури відомі як асоціативно-проективні нейроподібні мережі

У середині 80-х років ХХ ст. в області моделювання мозку з'явився новий термін - "нейрокомп'ютер". Він став, власне кажучи, прапором нової хвилі досліджень і розробок в області нейромережевих методів обробки інформації, практично цілком витиснувши термін "нейрокібернетика". Надії, пов'язані з ранніми роботами по створенню систем штучного інтелекту (ШІ), природним чином були перенесені на нейрокомп'ютери, які, у широкому сенсі, сприймали як прообрази "штучного мозку" - розумної системи, що повинна будуватися і функціонувати аналогічно мозку людини. Приставка "нейро" підкреслювала відмінність такої системи від традиційного комп'ютера і функціональну близькість до мозку.

Реальний стан справ досить швидко змусив звузити розуміння терміна "нейрокомп'ютер" до ототожнення зі штучними нейронними мережами. У більшості сучасних робіт цей термін (чи термін "нейрокомп'ютинг") використовується для позначення всього спектра робіт у рамках підходу до побудови систем штучного інтелекту, заснованого на моделюванні елементів, структур, взаємодій і функцій різних рівнів нервової системи. У сучасному розумінні, нейрокомп'ютер - це спеціалізоване програмно або апаратно реалізований обчислювальний пристрій, що імітує роботу нейронної мережі.

Перший у СРСР апаратний нейрокомп'ютер був розроблений у 1988-1989 р. на основі ідеології ансамблевих стохастичних нейромереж. Роботи велися під керівництвом д.т.н. Е.М.Куссуля, якому на той час Микола Михайлович уже передав Відділ. Перший макет нейрокомп'ютера (1989 р.) був створений на вітчизняній елементній базі і являв собою приставку до персонального комп'ютера. У наступних макетах використовувалася вже більш просунута елементна база. У 1992 р. разом з японською фірмою WACOM був розроблений і експериментально перевірений на задачах розпізнавання образів останній варіант нейрокомп'ютера.

Наступні роботи Відділу були пов'язані з розробкою нейромережевих інформаційних технологій. Були створені ефективні нейромережеві класифікатори, що використовувалися в задачах розпізнавання текстур, ідентифікації особи за голосом, розпізнавання рукописних символів, рукописних текстів і т.п. Незважаючи на прикладний характер цих робіт, Відділ зберіг глобальний підхід М.М.Амосова до проблематики штучного інтелекту, уміння бачити задачу в цілому і накопичувати досвід для наступних "проривів".


Учитель