English      Русский

Розпорядження №64 вiд 24.12.1951 р. з зошита розпоряджень №3
(лабораторiя С.О.Лебедєва)
Розпорядження №64 вiд 24.12.1951 з зошита розпоряджень №3 25 k
"Встановлюється наступний порядок облiку явки на роботу i ведення табеля спiвробiтникiв лабораторiї №1.
  • На початку робочого дня всi спiвробiтники повиннi розписатися в табелi.
  • Через 20 хвилин пiсля початку робочого дня табельниця зобов'язана вiдмiтити в табелi вiдсутнiх спiвробiтникiв.
  • Помiтку в табелi про роботу в мiстi або переносi змiн табельнику дозволяється вносити лише з журналу розпоряджень або на пiдставi резолюцiї адмiнiстрацiї в цей же день.
  • При необхiдностi роботи окремих спiвробiтникiв у мiстi це повинно оформлятися попереднiм розпорядженням з вказiвкою змiсту роботи в мiстi.
  • При аварiйних i iнших невiдкладних роботах, якщо необхiдно залишати спiвробiтникiв у лабораторiї пiсля закiнчення робочого дня i переносу змiни це повинно оформлятися розпорядженням з вказiвкою про термiн перестановки змiн.
  • Усякий перенос змiн на прохання спiвробiтникiв повинен заздалегiдь оформлятися у виглядi вiдповiдних заяв i резолюцiй адмiнiстрацiї з вказiвкою про термiн перестановки змiн.
  • Контроль за роботою табельника покласти на т. Пархоменко I.Т."
Зав. лаб.№1 С.О.Лебедєв (пiдпис).