Один з макетів нейрокомп'ютера. Фото. Розмір 13 k
Один з макетів нейрокомп'ютера
1989 рік
Перший у СРСР нейрокомп'ютер було розроблено у 1988-1989 рр. на основі ідеології ансамблевих стохастичних нейромереж. Керівник робіт Е.М.Куссуль. Відділ М.М.Амосова. Перший макет нейрокомп'ютера (1989 р.) був створений на вітчизняній елементній базі та являв собою приставку до персонального комп'ютера.
Співробітник відділу Д.А.Рачковський налагоджує систему взаємодії нейрокомп'ютера з ПК