Побудованi М.М.Амосовим i його спiвробiтниками моделi. Фото. Розмiр 5 k
Побудованi Миколою Михайловичем Амосовим i його спiвробiтниками моделi - "Соцiон" (1972 р.), "МАН" (1977 р.) - дозволили вивчати соцiально-психологiчнi аспекти групової поведiнки людей, iндивiдуальну i суспiльну мотивацiю трудової дiяльностi й одержати деякi нетривiальнi висновки щодо оптимального спiввiдношення iнтересiв особистостi i суспiльства.