Один з експериментiв з МОД. Фото. Розмiр 51 k
Один з експериментiв з МОД. Маршрут руху - iз точки A у точку B з обов'язковим заходом у дiлянки середовища, позначенi цифрами 1 i 2.