Збирання ТАЇРа. Фото. Розмiр 16 k
Монтаж робота "ТАИР"
Спiвробiтники вiддiлу Iнституту кiбернетики АН України, яким керував М.М.Амосов, В.М.Белов i Е.М.Куссуль (праворуч) готують перший у СРСР автономний транспортний робот "ТАИР" до "прогулянки". Робот являє собою триколiсний самохiдний вiзок iз системою датчикiв. 1975 р.