В.М.Жолобов, П.Р.Попович Фото. Розмір 27 кб
Льотчики-космонавти СРСР Віталій Михайлович Жолобов, Павло Романович Попович
80-ті роки ХХ століття
Льотчики-космонавти СРСР В.М.Жолобов та П.Р.Попович з А.М.Войтенко, А.П.Завалішиним, головним інженером ВО "Київський радіозавод" Б.О.Василенко під час відкриття Музею історії космонавтики у м.Києві.

"...У 1971 р. в СРСР вперше була випробувана ракета, створена на Південному машинобудівному заводі (ПМЗ) з використанням бортової ЕОМ, розробленої у НВО "Хартрон". Успішний запуск поклав край недовірі до цифрової обчислювальної техніки. Стало ясно, що потрібен серійний випуск бортових ЕОМ. Для цієї справи було залучено Київський радіозавод.
Освоєння ракетної техніки з'явилося у тематиці цього підприємства ще в 1958 р. Відтоді протягом кількох десятиліть виробниче об'єднання "Київський радіозавод" розвивалося як найбільший виробничо-технічний комплекс зі створення і виготовлення складних систем керування для ракетно-космічної техніки з використанням високих технологій, обчислювальної техніки, мікроелектроніки, точної механіки.
Освоєння обчислювальної техніки відбувалося тут у безпосередньому взаємозв'язку з випуском традиційних для підприємства виробів та комплексів, і тому не можна розірвати ці дві теми. Великий внесок в освоєння і розвиток систем керування бойових ракетних комплексів, космічних станцій і апаратів зробили керівники підприємства в різні роки: директори Віктор Федорович Славгородський, Борис Павлович Ястребов, Дмитро Гаврилович Топчій; головні інженери Микола Андрійович Лукавенко, Едгар Пилипович Костоломов, Борис Омелянович Василенко; головні конструктори Ігор Васильович Бортовий, Анатолій Іванович Гудименко, Петро Іванович Подоплєлов. Особливо великий і плідний період (понад 20 років) припав на 70-80-і роки ХХ століття, коли на чолі підприємства стояли Д.Г. Топчій, Б.О. Василенко і А.І. Гудименко.
До складу виробничого об'єднання "Київський радіозавод" входило конструкторське бюро - досить потужний інженерний колектив, здатний вирішувати найскладніші наукові та виробничі завдання. Його допомога дала змогу багатьом організаціям-розробникам складних систем успішно і в стислі строки освоювати та налагоджувати виробництво нових зразків ракетно-космічної техніки. Серед цих партнерів-розробників - Конструкторське бюро "Південне" (м. Дніпропетровськ), Науково-виробниче об'єднання "Хартрон" (м. Харків), НДІ автоматики (м. Свердловськ), НДІ точних приладів, ЦКБ машинобудування, Науково-виробниче об'єднання "Елас" (Москва).
Відомо, що основним профілем ракетно-космічної галузі України за часів СРСР були бойові ракетні комплекси стратегічного призначення всіх класів: шахтового, залізничного і морського базування. На долю виробничого об'єднання "Київський радіозавод" випало освоєння і серійне виробництво систем керування ряду цих комплексів, починаючи від знаменитого "першого виробу" ракети Р-12 і закінчуючи найдосконалішою стратегічною ракетою Р-36М2 (за закордонною класифікацією - СС-18 "Сатана")..."
Льотчик-космонавт СРСР Герман Степанович Тітов в ВО "Київський радіозавод" в цеху по виробництву апаратури "Курс" Перший секретар Центрального комітету Комуністичної партії України Володимир Васильович Щербицький, секретар Київського міському КПУ  Ю.М.Єльченко на виробничому об'єднанні "Київський радіозавод"