Керуюча машина УМ-1  26 k
Ферит-транзисторна керуюча машина "УМ-1" системи "СОУ-1" для централізованого контролю й автоматичного керування в системах комплексної автоматизації агрегатів і цехів хімічної, нафтопереробної, нафтохімічної, металургійної й інших галузей промисловості. Машина "УМ-1" мала потужний пристрій зв'язку з об'єктом керування - самий досконалий на той час. 60-і роки ХХ століття


"Напівпровідникова керуюча машина "УМ-1" призначена для централізованого контролю й автоматичного керування в системах комплексної автоматизації агрегатів і цехів хімічної, нафтопереробної, нафтохімічної, металургійної й інших галузей промисловості.

Основне призначення "УМ-1" - оптимізація технологічних процесів шляхом розрахунку коригувальних і керуючих впливів на локальні системи автоматичного регулювання.

Машина може використовуватися як автономно, так і в складі системи оперативного керування "СОУ-1".

За допомогою "УМ-1" виконуються наступні операції:

- визначення технічних і економічних характеристик процесу при його дослідженні;

- автоматичний контроль значень технологічних параметрів з централізованою їхньою індикацією, реєстрацією і сигналізацією відхилень від заданих величин; розрахунок комплексних параметрів і оперативний контроль їхніх значень;

- розрахунок оптимальних режимів ведення процесу;

- розрахунок і видача керуючих впливів на задатчики місцевих систем автоматичного регулювання.

У машині передбачена можливість виконання по запитах оператора і різних пристроїв машини до 16 не зв'язаних між собою програм з автоматичним вибором найбільш важливого і термінового запиту, перериванням виконуваної програми для переходу до більш важливого і наступним поверненням. Здійснюється автоматична модифікація команд, причому в кожній програмі можна використовувати до 6 модифікаторів.

"УМ-1" складається з зовнішніх пристроїв (вхідного і вихідного), пристроїв введення і виводу та обчислювального комплексу, що поєднує арифметичний пристрій, оперативні і постійні запам'ятовуючі пристрої і пристрої центрального керування.


Основні технічні характеристики

Структура команд одноадресна.

Система числення двійкова.

Спосіб представлення чисел: з фіксованою комою.

Розрядність: 21 двійковий розряд.

Швидкодія 900 операцій/с (типу додавання).

Кількість команд 30.

Пристрої введення-виводу забезпечують зв'язок оператора з обчислювальним комплексом і через нього - з об'єктом, що автоматизується і виконують наступні функції: введення інформації (ручний і з перфострічки) від оператора в обчислювальний комплекс; автоматичну реєстрацію контрольованих параметрів і розрахункових показників; реєстрацію і цифрову індикацію будь-якого параметра по виклику; сигналізацію при відхиленні параметрів від заданих значень; сигналізацію стану устаткування; контроль самого комплексу і сигналізацію про його несправність.

Комплекс зовнішніх пристроїв зв'язує "УМ-1" з керованим об'єктом по вхідним та вихідним сигналам і включає наступні канали: аналогових електричних сигналів від датчиків і перетворювачів (0-5 В, 0-5 ма) - від 16 до 384; сигналів від термопар і термометрів опору стандартних градуювань - від 12 до 256; сигналів від пневматичних датчиків (0,2-1 кгс/см2) - від 8 до 256; позиційних вхідних сигналів - від 40 до 720; число-імпульсних вхідних сигналів - від 20 до 360; аналогових електричних виходів (0-5 В) - від 2 до 114; аналогових пневматичних виходів (0,2-1 кгс/см2) - від 8 до 128; позиційних контактних електричних виходів - від 20 до 1140.

Кількість каналів вхідних і вихідних сигналів різного виду може змінюватися убік як збільшення, так і зменшення з урахуванням вимог об'єкта і потужності обчислювального комплексу. Можливо також дублювання вхідних і вихідних каналів для підвищення загальної надійності системи."З книги "Справочник по ЭВМ и аналоговым устройствам", автори В.І.Грубов, В.С.Кірдан, Київ, Наукова думка. 1977 рiк.
Регіональний геофізичний обчислювальний комплекс ПС-3000 Керуюча машина широкого призначення Днепр