Зустріч в підшефній школі 30 k
Зустріч в підшефній школі з учнями та педагогами, у центрі організатор мікроелектронної промисловості в Україні, перший директор НДІ "Мікроприлад", Генеральний директор НВО "Кристал" Станіслав Олексійович Моральов та Генеральний директор Київського науково-дослідного iнституту радiоелектронiки КНДІРЕ (тепер НВО "Квант") Іван Васильович Кудрявцев, м.Київ, початок 70-х років ХХ століття

"...Івану Васильовичу Кудрявцеву в київський період своєї діяльності (1958-1975) вдалося створити потужний Науково-дослідний інститут радіоелектроніки - КНДІРЕ, пізніше Науково-виробниче об'єднання "КВАНТ" який розробляв, проектував і виготовляв найважливіші радіоелектронні системи із застосуванням комп'ютерів - електронних обчислювальних машин (ЕОМ) - для Військово-Морського надводного та підводного флоту СРСР.
За його ініціативою інститут першим у Радянському Союзі розпочав створення комп'ютеризованих корабельних радіоелектронних комплексів, де використовувалися розроблені за настійною вимогою І.В.Кудрявцева мікроелектронна база і спеціалізовані корабельні комп'ютери - перші в Україні та СРСР. Комплекси містили всі необхідні технічні та програмні засоби для вирішення основних завдань на флоті: отримання інформації про навколишню обстановку, керування зброєю, у тому числі ракетною, навігація тощо.
Комплекси повністю налагоджувалися в Києві і вже у готовому вигляді відправлялися флоту. Були створені унікальні стенди, що імітували корабельну обстановку. Пізніше такий підхід, пов'язаний з появою обчислювальної техніки та її можливостями, буде названо системним.
...У 1975 р. Івана Васильовича Кудрявцева не стало... Через засекреченість робіт того часу його ім'я практично невідоме навіть в Україні, хоча на Заході про цього фахівця знали й активно цікавилися його діяльністю. "Помер видатний організатор військової промисловості СРСР", - оповістило світ англійське інформаційне агентство Бі-Бі-Сі..."
Іван Васильович Кудрявцев з донькою Наталкою В.М.Плотніков, 1960 рік -  головний конструктор сімейства спеціалізованих комп'ютерів "Карат"