Перевозчикова О.Л. Фото. Розмір 15 кб
Ольга Леонідівна Перевозчикова,
1978 рік
Ольга Леонідівна Перевозчикова (01.12.1947-07.10.2011)
- завідуюча відділом автоматизації програмування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України (з 1991 р.), член-кореспондент Національної академії наук України.
Ішлінський Олександр Юрійович. 40-і роки ХХ століття Цейтлін Георгій Євсейович та Перевозчикова Ольга Леонідівна, 1975 рік