Б.Є.Патон, А.П.Александров, В.М.Глушков 29 k
Президент АН України Борис Євгенович Патон, Президент АН СРСР Анатолій Петрович Александров та директор Інституту кібернетики АН УРСР Віктор Михайлович Глушков.
Інститут кібернетики АН України приймає високих гостей.
70-і роки XX століття
Борис Євгенович Патон та Віктор Михайлович Глушков Корифеї математики України