Обчислювальна міні-машина "Параметр"  18 k
Керуюча машина на мiкросхемах "Параметр". Початок 70-х рр. ХХ ст.

"...Міні електронна обчислювальна машина (ЕОМ) "Параметр", стала прообразом відомої ЕОМ "М6000"... Розробка виконувалася на вітчизняній елементній базі та компонентах. Для ЕОМ "Параметр" був розроблений стандарт на інтерфейс зв'язку процесора з периферією, що повинний був ефективно вирішувати проблему комплексування пристроїв зв'язку з об'єктом і зв'язок з іншими зовнішніми пристроями.
Варто сказати, що при розробці ЕОМ "Параметр" склалася сприятлива ситуація з елементною базою. У країні завершувалося освоєння 155 серії мікросхем, призначеної, насамперед, для виробництва моделей ЄС ЕОМ. Розробка цих моделей спізнювалася і першим споживачем вітчизняних мікросхем став НДІКОМ.
Після ЕОМ "Параметр" була розроблена ЕОМ М6000, складені галузеві системні і технологічні стандарти, що дозволяли проводити одночасно розробку і підготовку виробництва ЕОМ..."
Ферит-транзисторна машина первинної переробки інформації МППІ-1 трьохрівневої системи оперативного керування виробництвом СОУ-1 Експедиційний геофізичний обчислювальний комплекс ПС-2000