Машина первинної переробки інформації МППІ-1  19 k
Ферит-транзисторна машина первинної переробки інформації "МППІ-1" трьохрівневої системи оперативного керування виробництвом "СОУ-1". Початок 60-х років ХХ століття


Машина первинної переробки інформації типу "МППІ-1" призначена для використання або в якості самостійної машини централізованого контролю і керування, або першого ступеню системи оперативного керування технологічними процесами в хімічній, нафтопереробній, металургійній та інших галузях промисловості.

МППІ-1 виконує такі операції: автоматичний централізований збір інформації шляхом програмного опитування датчиків; математичну обробку поточних значень параметрів; видачу оператору зведень про стан основного устаткування і реєстрацію значень поточних і комплексних параметрів; сигналізацію про порушення технологічного режиму; передачу інформації в інші пристрої системи оперативного керування.

Машина може працювати в контрольно-інформаційному режимі, режимах порадника і досліджень.

Основні технічні характеристики

До складу машини входить обчислювальний комплекс, пристрій введення - виводу та вхідний пристрій.

Вхідний пристрій прив'язується до датчиків системи ЕАУС безпосередньо; до датчиків, що мають уніфікований пневматичний вихід,- за допомогою електропневмоперетворювача ПЕ-55Ф; до термопар - через перетворювачі ПТ-Т62 і виносні групові перетворювачі ГП-16ЕС.

Обчислювальний комплекс призначений для прийому, математичної і логічної обробки інформації по складених програмах і видачі її в пристрій введення - виведення.

Вхідний пристрій. Кількість точок контролю: по аналогових входах - 350, по двоімпульсних входах - 63; по число-імпульсних входах - 9. Максимальна частота опитування двохпозиційних датчиків 1000 опитувань/с. Максимальна частота проходження для число-імпульсних сигналів 0,1 Гц. Кількість точок: сигналізації відхилень - 60; реєстрації - 128. Швидкість друку 10 знаків/с. Вхідний пристрій прив'язується до датчиків системи ЕАУС безпосередньо; до датчиків, що мають уніфікований пневматичний вихід, через перетворювачі ПТ-Т62 і виносні групові перетворювачі ГП-16ЕС; до термометрів опору - через перетворювачі ПТ-ТС155 і через виносні групові перетворювачі ГП-16ЕС.

Обчислювальний комплекс і пристрій введення - виведення. Система числення двійкова. Форма подання чисел: 16-розрядні числа з фіксованою комою або числа у вигляді 15-розрядних логарифмів. Система команд одноадресна. Програми роботи зберігаються в змінних касетах статичного нагромаджувача, фіксовані. Швидкодія: додавання, віднімання - 900 операцій/с; множення, ділення, добування кореня - 600 операцій/с. Ємність нагромаджувача: оперативного - 512 26-розрядних слів; статичного - 4076 26-розрядних слів і 128 уставок. Пристрій уведення дозволяє вводити інформацію з пульта машини. Вивід результатів обробки здійснюється періодично або по виклику оператора на стандартному бланку. Відхилення кожного з 60 найважливіших параметрів від норми фіксуються за допомогою світлової і звукової сигналізації. Швидкість зміни значення параметра і напрямок зміни фіксуються на стрілочному приладі по виклику з пульта. Результати виводяться на перфострічку.


Технічні характеристики машини наведені з книги "Справочник по ЭВМ и аналоговым устройствам", автори В.І.Грубов, В.С.Кірдан, Київ, Наукова думка. 1977 рік.
Керуюча машина широкого призначення Днепр Аполінарій Федорович Незабитовський - директор НВО "Електронмаш" з 1965 по 1986 рік