Розробники машини МППІ-1  29 k
Колектив розробників машини первинної переробки інформації "МППІ-1"

"...Розробка "СОУ-1" зажадала величезних зусиль молодого колективу СКБ-245 (пізніше НВО "Імпульс") і треба зауважити - успіх був у наявності. На Сєверодонецьком приладобудівному заводі почався промисловий випуск засобів системотехніки для керування технологічними процесами. На відміну від обчислювальних машин загального призначення, що випускалися в той час, керуючі машини мали структурні й архітектурні особливості, що підвищують надійність їхньої роботи, містили в собі великий комплекс пристроїв зв'язку з об'єктом, оператором та ін., що у той час ніким не розроблялися і не випускалися. Творці "СОУ-1" здійснити їхню розробку, ставши піонерами в цій області.
Ще до завершення робіт над "Автодиспетчером" у філії СКБ-245 почали розробку трирівневої багатомашинної системи для оперативного керування процесами в промисловості "СОУ-1". Структура й архітектура системи випереджали свій час. Вони були визначені на основі аналізу задач по керуванню таким складним територіально розгалуженим багатотонажним виробництвом, як виробництво аміаку. ...Три рівні керування вимагали створення багатомашинного комплексу. До складу системи ввійшли три машини. Машина первинної переробки інформації "МППІ" призначалася для збору, нормалізації і первинної переробки інформації, видачі і реєстрації миттєвих та розрахункових значень параметрів керованого процесу, а також тенденцій їхньої зміни місцевому оперативному персоналу. Власне кажучи це був у сучасній термінології промисловий контролер.
Система "СОУ-1" у цілому, випередила свій час. Сєверодонецьким приладобудівним заводом було випущено кілька сотень машин "МППІ-1" і "УМ-1", що були використані в системах керування різними об'єктами..."
Двопроцесорний керуючий комплекс М7000 системи АСВТ-М Ферит-транзисторна машина первинної переробки інформації МППІ-1 трьохрівневої системи оперативного керування виробництвом СОУ-1