Обчислювальний комплекс M-3000  23 k
Напівпровідниковий обчислювальний комплекс "M3000" в системі "Сирена".
Ліворуч від оператора відеотермінал - робоче місце касира.
60-і роки ХХ століття

"...У середині 60-х років НДІКОММ приступив до розробки комплексу технічних засобів третього покоління, аналогічного за структурою "СОУ-1", застосувавши в процесорах базову систему інструкцій та інтерфейси периферійних пристроїв системи IBM 360.
Розроблювачі розуміли, що на той момент вони не можуть розраховувати на вітчизняну мікроелектроніку, тому розробка поділялася на дві черги. Перша реалізувалася на технологічній базі обчислювальних систем другого покоління і включала три моделі обчислювальних комплексів - "М1000", "М2000" і "М3000". При цьому модель "М1000" призначалася для розв'язання задач першого (нижчого) рівня керування і не вимагала могутньої архітектурної підтримки, закладеної в системі IBM 360. Тому в ній була запропонована власна спрощена система інструкцій процесора та оригінальне програмне забезпечення.
Моделі "М2000" і "М3000" мали структуру й архітектуру системи IBM 360 з відхиленнями, визначеними, виходячи з можливостей елементно-технологічної бази, доступної вітчизняній промисловості. При цьому всі моделі оснащувалися загальним спектром периферійних пристроїв, серед яких значне місце займали засоби зв'язку з об'єктом..."
Координуюча обчислювальна машина КВМ-1 системи СОУ-1 Обчислювальна керуюча система М6000 АСВТ-М