English      Русский

Витяг з наказу №8 по Академії Наук УРСР про обрання С.О.Лебедєва академіком АН УРСР 29 k
Витяг з наказу №8 по Академії Наук УРСР
21 лютого 1945 р.       м.Київ

§1
Згідно постанови Загальних Зборів Академії Наук УРСР від 13 лютого 1945 р. по виборах дійсних членів і членів-кореспондентів ввести в штати Академії Наук і виплачувати з 13 лютого зарплату за звання новообраним дійсним членам:
ЛЕБЕДЄВУ С.О.
§2
Керуванню справами негайно вжити заходів для забезпечення вище зазначених дійсних членів і членів-кореспондентів належними їм продлімітними книжками.

В.о. Президента Академії Наук УРСР
академік О.В.Палладін