В.М.Глушков, М.В.Келдиш 20 k
Мстислав Всеволодович Келдиш (ліворуч) - президент АН СРСР і
Віктор Михайлович Глушков. Загальні збори АН СРСР.
60-і роки ХХ століття