Обчислювальна машина КВМ-1 30 k
Ферит-транзисторна координуюча обчислювальна машина "КВМ-1" системи "СОУ-1", яка об'єднує машини "МППИ" та "УМ-1" в єдину багаторівневу систему. 1968 рік


Напівпровідникова цифрова координуюча обчислювальна машина "КВМ-1" є верхнім ступенем структури системи оперативного керування "СОУ-1". У масштабі окремих підприємств і великих виробничих об'єднань "КВМ-1" здійснює контроль, автоматизує керування технологічними процесами, вирішує різноманітні задачі, пов'язані з планово-економічними розрахунками. Маючи великий набір засобів обчислювальної техніки, "КВМ-1" дозволяє створювати великі системи збору та обробки виробничої, наукової й економічної інформації.

"КВМ-1" включає:

- обчислювальний комплекс "ВК-3", призначений для збереження математичної і логічної обробки алфавітно-цифрової інформації і видачі результатів;

- комплекс "КВУ-3" для зв'язку машини з об'єктом керування за вхідною інформацією і керуючими впливами;

- комплекс пристроїв зв'язку з оператором "КВВ-3" для видачі оперативному персоналу різних видів інформації у формі, зручній для сприйняття, і введення в систему командного й іншого видів інформації.

Усі пристрої машини автономні і мають свої блоки керування і джерела живлення.

Основні технічні характеристики

ВК-3. Структура команд нуль-адресна, з безпосередньою прямою відносною і непрямою адресацією і автоматичною адресацією команд. Система числення двійкова. Спосіб подання чисел: з фіксованою і плаваючою комою. Розрядність: 25 і 50 двійкових розрядів. Швидкодія до 100000 операцій/с. Кількість команд 256.

Машина має систему мультипрограмування і може реагувати на 80 асинхронних запитів з урахуванням їх пріоритету. Вона забезпечена широким набором службових, текстових, діагностичних і стандартних програм, а також трансляторами з мов типу МИЛАН (максимальна підмножина АЛГОЛ-60) і АЛГЭК (розширення АЛГОЛ-60 для економічних задач).

КВУ-3 вводить у машину уніфіковані аналогові сигнали постійного струму 0-5 ма, 0-5 В, 0-10 В; електричні сигнали низького рівня від термопар і термометра опору; уніфіковані пневматичні сигнали 0,2-1 кгс/см2; електричні двохпозиційні (релейні) сигнали постійного струму; десятирозрядні двійкові коди; число-імпульсні сигнали.

"КВУ-3" видає на об'єкт сигнали керування двухпозиційними виконавчими пристроями; керуючі аналогові електричні сигнали напругою 3-5 В (при опорі 0-120 Ом); керуючі аналогові пневматичні сигнали 0,2-1 кгс/см2; десятирозрядний паралельний двійковий код; корекцію завдань регуляторам.

КВУ-3, підключений до одного радіуса зв'язку з обчислювальним комплексом, забезпечує роботу з 4096 каналів введення і виводу інформації.

"КВВ-3" виконує цифрову індикацію значень параметрів; сигналізацію стану устаткування і порушень технологічного режиму; видачу на екран пульта оператора якісних і кількісних рекомендацій з ведення технологічного процесу і ліквідації порушень; ручне введення чисел в обчислювальний комплекс від оператора і з місць формування інформації; періодичний і по виклику оператора двоколірний друк інформації, результатів розрахунку і дій оператора; вивід інформації з обчислювального комплексу на перфострічку, введення інформації з перфострічки і дублювання перфострічки; введення інформації з дискових і стрічкових діаграм і графіків; заготівлю, контроль, дублювання перфокарт і введення інформації з перфокарт у машину; прийом і видачу інформації з каналів телеграфу.


Технічні характеристики машини наведені з книги "Справочник по ЭВМ и аналоговым устройствам", автори В.І.Грубов, В.С.Кірдан, Київ, Наукова думка. 1977 рік.
Колектив розробників системи Автодиспетчер Обчислювальний комплекс M3000 в системі Сирена