Робочі моменти. 29 k
Робочий момент.
Зліва направо: Віктор Ммхайлович Глушков, Віталій Павлович Деркач, Олександр Адольфович Летичевський, Юлія Володимирівна Капітонова