Система "Автодиспетчер"  30 k
Система "Автодиспетчер" на аміачному виробництві Лисичанського хімічного комбінату. Первісток Сєверодонецьких системотехніків. 1967 рік.

Керуюча обчислювальна машина "Автодиспетчер" використовується для оперативного керування аміачним виробництвом на Сєверодонецькому хімічному комбінаті.

Основні пристрої машини: зовнішні, обчислювальні і вихідні.

До зовнішніх пристроїв входять блоки циклічної телесигналізації і телевимірювання СС-36; блоки аварійної сигналізації і прийому команд АС-60; блоки телекерування ТУ-АС, використовувані для передачі команд у цехи; пристрій введення інформації в обчислювальну машину "УВИ".

Зовнішні пристрої характеризуються наступними параметрами:
каналів виміру миттєвих значень параметрів 360; каналів виміру інтегральних значень параметрів 120; каналів сигналізації двохпозиційної циклічної з циклом опитування 20с - 360; каналів миттєвої сигналізації 200; каналів передачі однопозиційних команд 200.

Загальний цикл збору інформації складає 60с. Середній час виміру значення одного параметра 0,2с.

Обчислювальний пристрій являє собою цифрову спеціалізовану асинхронну машину, що виконує математичну і логічну обробку інформації, а також програмне керування вхідними пристроями.

Обчислювальний пристрій складається з програмного й арифметичного блоків, блоку контакту й уставок, магнітних оперативних запам'ятовуючих пристроїв, блоків цифрової реєстрації (імпульсного і загального живлення).

Обчислювальний пристрій характеризується наступними параметрами: структура команд одноадресна; система числення двійкова; спосіб подання чисел: з фіксованою комою перед старшим розрядом; розрядність: 18 двійкових розрядів; швидкодія 900 операцій/с (типу додавання); кількість команд 28.

Характеристики запам'ятовуючих пристроїв. Ємність ОЗУ на феритах 1800 20-розрядних чисел; сумарна ємність статичних накопичувачів 5632 20-розрядних числа (4096 - для програм, 1024 - для констант, 512 - для уставок).

До вихідних пристроїв входять мнемосхема і блок реєстрації.

На мнемосхему підводяться сигнали відхилення параметрів від номінальних і аварійних значень, сигнали положення основного устаткування, аварійного відключення устаткування і спрацьовування захисних блокувань.

До блоку реєстрації входять друкарські машинки.

До функцій машини належать - контроль технологічного режиму і стану основних агрегатів виробництва, вироблення рекомендацій з усунення порушень технологічного режиму, оперативний економічний аналіз і передача команд у цехи.


Технічні характеристики машини наведені з книги "Справочник по ЭВМ и аналоговым устройствам", автори В.І.Грубов, В.С.Кірдан, Київ, Наукова думка. 1977 рік.


Основоположники промислової системотехнiки. Могутня купка Керуюча машина Автооператор. Перший в колишньому СРСР цифровий регулятор.