English      Русский

Член кореспондент НАН України Тадеуш Павлович Мар'янович (1932-2014)

9 жовтня 2014 р. після тяжкої хвороби пішов з життя ветеран Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАНУ, видатний вчений в галузі кібернетики та обчислювальної техніки член кореспондент НАН України Тадеуш Павлович Мар'янович.


Мар'янович Тадеуш Павлович

Тадеуш Павлович Мар'янович народився 25 травня 1932 р. в м.Дніпропетровськ. Його дитячі та юнацькі роки пройшли на батьківщині предків у м. Хмільнику Вінницької області, де у 1951 р. він закінчив середню школу. Протягом 1951-1956 років навчався на механіко-математичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка, після закінчення якого отримав призначення в Лабораторію обчислювальної техніки Інституту математики Академії наук УРСР. З 1964 р. працював в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, де пройшов шлях від старшого наукового співробітника до заступника директора.

Його наукові праці присвячені розробці і застосуванню комп'ютерної імітації моделей складних процесів різної фізичної природи, автоматизації проектування нової техніки, розробці мов високого рівня.

Т.П.Мар'янович входив до числа найбільш активних сподвижників академіка В.М.Глушкова - основоположника інформаційних технологій, що стають потужними двигунами прогресу людського суспільства.

В 1965 р. Т.П.Мар'янович очолив створену при відділі теорії цифрових автоматів (керував відділом академік В.М.Глушков) лабораторію методів системного моделювання, яка згодом була реорганізована в науковий відділ, що працює до сьогоднішнього дня. За дорученням академіка В.М.Глушкова у цьому відділі була розроблена і реалізована на машинах класу М-20 перша в Радянському Союзі програмна система для імітаційного моделювання складних дискретних систем, яка здобула широке застосування в практиці проектування технічних систем різного призначення. У складі авторського колективу циклу робіт з проблем моделювання та стохастичної оптимізації Т.П.Мар'янович у 1973 р. був відзначений Державною премією УРСР.

В подальшому виконувані Т.П.Мар'яновичем роботи по створенню інструментальних засобів для імітаційного моделювання були розповсюджені на складні системи. Результатом цих досліджень стала реалізована на машинах класу "БЭСМ" програмна система, що дозволяла імітувати процеси функціонування складних об'єктів у промисловості, на транспорті, у ракетно-космічній і військовій галузях. Впродовж тривалого часу ця система була одним із основних інструментів при проектуванні технічних засобів в оборонній галузі, зокрема таких, як засоби протиракетної оборони. Т.П.Мар'янович і керований ним колектив виконували також значний обсяг досліджень з оцінки якості функціонування складних систем у різних галузях науки і техніки. Комплекси таких прикладних робіт, виконаних спільно з російськими партнерами, були відзначені Премією Ради Міністрів СРСР в 1981 р. та Державною премією Союзу РСР в 1986 р.

Т.П.Мар'янович приділяв значну увагу викладацькій роботі. На кафедрі Московського фізико-технічного інституту при Інституті кібернетики АН УРСР Т.П.Мар'янович на протязі двох десятиліть за сумісництвом працював викладачем і виконував обов'язки заступника завідуючого кафедрою. Кафедра успішно функціонує і сьогодні, підготувала кілька сотень фахівців, більшість з яких захистили дисертації.

Наукова і педагогічна діяльність Т.П.Мар'яновича визнані і високо оцінені: Заслужений діяч науки і техніки України, Премія імені В.М.Глушкова Президії НАН України, орден "За заслуги ІІІ ступеню", Почесні Грамоти і ін...

Науковий доробок Т.П.Мар'яновича становить понад 100 наукових праць, опублікованих у провідних наукових виданнях.

Наукова громадськість, колеги, учні та друзі щиро сумують за Тадеушем Павловичем і висловлюють співчуття його рідним і близьким.