Русский      English


Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали Перелік друкованих робіт академіка АН СРСР В.М.Глушкова.Російською мовою Комп'ютери. Перефірійні прилади. Мережі. Використання комп'ютерів в системах Віктор Михайлович Глушков. Життя та творчість. Зміст В.М.Глушков - основоположник інформаційних технологій в Україні та колишньому СРСР

Комп'ютер "Промінь"

У 1959 році В.М.Глушков запропонував програму робіт Комп'ютер "Промінь" по створенню машин для інженерних розрахунків. Вона розпочиналася з розробки макета цифрового обчислювального автомата "МИМ". Потім у 1963 році була закінчена розробка і почалося серійне виробництво першої машини цього типу "Промінь".

Машина була новим словом у світовій практиці, мала в технічному відношенні цілий ряд нововведень, зокрема, пам'ять на металізованих картах і так зване східчасте мікропрограмне керування на яке В.М.Глушков одержав авторське посвідчення.

Електронна цифрова обчислювальна машина "Промінь" призначалася для автоматизації інженерних розрахунків у конструкторських бюро і НДІ. Машина обчислювала складні формули, вирішувала системи звичайних диференціальних рівнянь 3-4-го порядку, знаходила корені та екстремуми нелінійних алгебраїчних і трансцендентних рівнянь, значення визначених інтегралів, інтерполювала по методу Ньютона, проводила квадратичну інтерполяцію по Чебишеву при кількості заданих точок не більше 30 і т.п.

Машина виконувала 32 різні операції: арифметичні й операції керування, обчислення тригонометричних, зворотних тригонометричних і гіперболічних функцій, натурального логарифма, експоненціалу, кореня квадратного, скалярного добутку вектора не вище 30 рангу, розв'язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь не вище 7-го порядку, а також операції з адресами другого рангу.

Набір обчислювального алгоритму здійснювався штекерами чи фольгованими перфокартами на безконтактному магнітному комутаторі об'ємом у 100 одноадресних команд. Кожна команда набиралася трьома штекерами; на одній перфокарті розміщується 10 команд.

Машина "Промінь" була одноадресною машиною. Числа представлялися в десятковій системі числення з плаваючою комою. Розрядність чисел - 5 десяткових розрядів мантиси числа, десятковий розряд порядку числа. Діапазон чисел від 1x1010 до 1x10128. Об'єм запам'ятовуючого пристрою-100 комірок; з них 80 для збереження вихідної і проміжної числової інформації, а 20 - для збереження констант, що часто зустрічаються.

Введення чисел у пам'ять здійснювалося за допомогою повнорозрядної клавіатури. Вивід результату - десяткові індикаторні лампи. У комплект машини також входив цифродрукуючий пристрій "ЭУМ-23".


Середній час виконання операцій:

  • типу додавання-1000 оп/сек:
  • типу множення-100 оп/сек

Потужність, споживана машиною по перемінному струму, не перевищувала 450 вт.