Русский      English


Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали Перелік друкованих робіт академіка АН СРСР В.М.Глушкова.Російською мовою Комп'ютери. Периферійні пристрої. Мережі. Використання комп'ютерів в системах Віктор Михайлович Глушков. Життя та творчість. Зміст Віктор Глушков - основоположник інформаційних технологій в Україні та колишньому СРСР

"Дніпро" - перша вітчизняна напівпровідникова управляюча машина широкого призначення

Версія для друку всього разділу
Із спогадів Б.М.Малиновського, заступника з наукової частини директора Обчислювального центру АН УРСР В.М.Глушкова в 1957-1961 рр.

Характеристики комп'ютера "Дніпро".
Його творці.    Ілюстрації.

Характеристики комп'ютера "Дніпро":

Дата створення: 1961

Призначення: Цифрова напівпровідникова управляюча машина широкого призначення "Дніпро" розроблена в Обчислювальному центрі АН УРСР (з 1962 р. Інститут кібернетики АН УРСР). Перша в Радянському Союзі що серійно випускалася з 1961 р. по 1971 р. Призначалася для контролю і керування безупинними технологічними процесами і складними фізичними експериментами, а також для вивчення процесів у період їхньої алгоритмізації

Структура команд: двохадресна

Система числення: двійкова

Спосіб представлення чисел: з комою, фіксованою перед старшим розрядом

Розрядність: 26 двійкових розрядів, з яких один старший - знаковий

Швидкодія: при керуванні (включити - виключити) - 50000 операцій/с; при додаванні і вирахуванні - 20000 операцій/c; при множенні і діленні - 4000 операцій/с. Середня швидкодія 10000 операцій/с.

Система команд: 88 команд

Пристрої введення: з телеграфної перфострічки (17,5 мм) зі швидкістю 45 чисел/с, із клавіатури телеграфного апарату та з ліній зв'язку

Типи елементів, використаних у машині: імпульсно-потенційні

Площа необхідна для експлуатації машини (середня): 35-40 кв. метрів

Споживана потужність: 4 кВт

Творці управляючої машини широкого призначення "Дніпро" (УМШП):

Посвідчення про реєстрацію №30832
Видано комітетом зі справ винаходів і відкриттів при Раді міністрів СРСР за поданням Інституту кібернетики АН УРСР.
Робота під найменуванням "Управляюча машина широкого призначення УМШП"

Керівники роботи:

Виконавці:

Г.О.Михайлов, Н.Н.Павлов, Б.Б.Тимофєєв, А.Г.Кухарчук, Є.С.Орешкін, В.С.Каленчук, Л.О.Коритна, В.М.Єгипко, Л.О.Жук, С.С.Забара, Л.Я.Приступа, Е.П.Райчев, Н.М.Абакумова, Л.А.Русанова, Г.І.Корнієнко, Ф.Н.Зиков, В.С.Ленчук, І.Д.Войтович, В.В.Крайницький, А.А.Пущало, Ю.П.Митулинський, Е.П.Драгаєв, А.І.Толстун, М.А.Єрмоленко, М.К.Бабенко, Е.Ф.Колотущенко

Література та додаткові матеріали
  1. Б.Н.Малиновский. Цифровые управляющие машины и автоматизация производства, Москва, 1963. Из-во Машгиз.
  2. Е.Л.Ющенко, Б.Н.Малиновский, Г.А.Полищук, Э.К.Ядренко, А.Н.Никитин. Управляющая машина широкого назначения "Дніпро" и программирующая программа к ней. Справочник программиста, Киев, 1964. Из-во Наукова Думка
  3. Б.Н.Малиновский. Академик В.Глушков, Киев, 1993. Из-во Наукова думка.
  4. Б.М.Малиновський. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні, 2004. "Інтерлінк".
  5. Б.Н.Малиновский. Документальная трилогия, Киев, 2011. "ТОВ Видавництво "Горобець"
  6. Музей історії комп'ютерної науки та техніки в Україні:   http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/
  7. Системы ЦАГИ - Центрального аэрогидродинамического института.
  8. Характеристики комп'ютера "Дніпро" після його модернізації в 1964 р. на Київському заводі Обчислювальних управляючих машин (нині "Електронмаш")
  9. Б.М.Малиновський. "Останній крок – він найважчий". Публікацію присвячено 60-річчю Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Мова йде про розробку та серійне виробництво першого напівпровідникового управляючого комп’ютера УМШП "Дніпро".