Компакт-диск з історії комп'ютерної науки та техніки
"Історія розвитку інформаційних технологій в Україні"

Обкладинка книги "Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні"
Етикетка компакт-диску "Історія розвитку інформаційних технологій в Україні"
Матеріали компакт-диску подані трьома мовами - українською, російською та англійською у вигляді текстів, лаконічного і змістовного голосового супроводу, фото та кіноілюстрацій, - вперше висвітлюють значний, але маловідомий внесок України у світовий процес становлення інформаційних технологій та вдало доповнюють книгу "Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні".
На компакт-диску вперше наведена хронологія розвитку комп'ютерної техніки в Україні.
Це дає можливість об'єктивно оцінити роль України в становленні та розвитку інформаційних засобів та технологій та залучити до опанування цього напрямку спеціалістів та студентів вищих учбових закладів.
Програмні засоби для перегляду матеріалів компакт-диску зручні та прості в застосуванні, надають можливість автоматичного режиму перегляду.
Знайомство з матеріалами компакт-диску буде корисним всім, хто ціка-виться інформаційними технологіями.
Обсяг матеріалу та його компонування на компакт-диску дає мож-ливість суттєво підвищити рівень викладання інформаційних дисциплін та історії інформаційних технологій в середніх та вищих учбових закладах України.

На компакт-диску розміщено експозиції:
 1. Обчислювальна техніка - інформатика - інформаційні технології. Коротка довідка.
 2. Забута "розумова" машина професора О.М.Щукарьова.
 3. С.О.Лебедєв - творець першого в континентальній Європі комп'ютера.
 4. B.М.Глушков - основоположник інформаційних технологій у Радянському Союзі.
 5. Основоположники промислової системотехніки.
 6. Піонери комп'ютеризації корабельних радіоелектронних систем.
 7. Перші бортові ЕОМ ракетно-космічних комплексів та їх творці.
 8. КЛ.Ющенко - основоположник теоретичного програмування в Україні.
 9. В.Є.Лашкарьов - першовідкривач p-n-переходу в напівпровідниках.
 10. Як з мікроелектроніки виріс "Силіконовий гай".
 11. M.M.Амосов - основоположник біокібернетичних технологій.
 12. Творці унікальних комп'ютерів - наші земляки: І.Я.Акушський, М.П.Брусенцов, М.О.Карцев.
 13. НВО "Електронмаш" - первісток комп'ютерної промисловості в Україні.
 14. Фотогалерея.
 15. Друковані видання про внесок України в розвиток комп'ютерної науки і техніки.
 16. Хронологія розвитку комп'ютерної техніки в Україні.
 17. Піонери інформаційних технологій в Україні у фотографіях зі звуковими коментарями.
Матеріали експозицій в основному взято із монографій члена-кореспондента НАН України Б.М.Малиновського.

Програмні засоби і матеріали компакт-диску постійно оновлюються на Інтернет-сайті "Історія розвитку інформаційних технологій в Україні" http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/
Автори диску висловлюють глибоку вдячність корпорації "Квазар-Мікро" за виготовлення та тиражування цього компакт-диску.

©Б.М.Малиновський, ©В.Б.Бігдан, ©T.І.Малашок