English      Русский

Обкладинка книги Бориса Малиновського "Документальна трилогія"

"Документальна трилогія"
Борис Малиновський

Пам'ятники нашої молодості
Друзі, яких я не побачу
Очима ветерана

ТОВ "Видавництво "Горобець", 2011. -336стор: 90 іл. ISBN 978-966-2377-19-4.
© Б.М.Малиновський, 2011"Найдорожче для людини - його спогади і чим більше вони пов'язані з якимись переломними моментами, які вимагають величезної напруги сил і нервів, а то і трагічними подіями, тим вони дорожче."
Ф.М.Достоєвський

Пам'ятники нашої молодості

Продовження

На вершині успіху

Рішення УI Всесоюзної сесії семінару "Управляючі машини і системи"1

УI розширена Всесоюзна сесія семінару "Управляючі машини і системи" проходила в м.Києві з 26 по 29 листопада 1968 року в Інституті кібернетики АН УРСР.

На пленарних і секційних засіданнях семінару було заслухано близько 100 доповідей.

На відміну від минулих семінарів, значна частина доповідей була заслухана на секціях, серед яких були такі:

1. Управляючі машини та цифрові системи автоматичного управління технологічними процесами в хімічній, нафтопереробній та металургійній промисловості.

2. Управляючі машини та системи автоматичного управління технологічними процесами в енергетиці та інших різних областях виробництва.

3. Управляючі машини в системах автоматизації складних експериментів.

4. Управляючі машини в системах оперативного управління виробництвом.

5. Технічні засоби цифрових систем автоматичного управління і питання алгоритмізації задач управління процесами і експериментами.

6. Управляюча система "Дніпро-2" і її математичне забезпечення.

На семінарі були присутні понад 300 представників від 150 організацій, у тому числі 207 осіб з таких міст як Москва, Ленінград, Ташкент, Челябінськ, Свердловськ, Новосибірськ, Іркутськ, Комсомольськ-на-Амурі, Баку, Бійськ, Харків, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Одеса та ін.

Семінар супроводжувався виставкою, що складається з 2 частин. В ІК АН УРСР учасникам семінару було продемонстровано ряд засобів системотехніки, розроблених інститутом та іншими організаціями.

1. Пристрій профілактичного контролю цифрової обчислювальної машини.

2. Багатоканальний перетворювач сигналів датчиків змінного струму в цифровий код.

3. Гібридна обчислювальна система.

4. Пристрій тарировки датчиків.

5. Макет багатоканального цифрового регулюючого пристрою.

6. Графікопобудовувач, що працює за даними обчислювальної машини.

7. Універсальний пристрій введення графічної інформації (розробка МВТУ ім. Баумана).

8. Мікроелектронні елементи (розробка інституту "Мікроприлад", м.Київ).

На Київському заводі ОКМ демонструвалися управляючі та обчислювальні машини, що випускаються цим заводом: "Дніпро-21", "Дніпро-22", "Дніпро", "Мир", та ін.

На семінарі працювала навчальна секція. Тема занять: "Проектування систем контролю технологічних процесів". Лектор - д.т.н. Іцкович Е.Л. (Інститут автоматики і телемеханіки (технічної кібернетики) - м.Москва).

У доповідях семінару висвітлювалися такі питання:

1. Досвід впровадження обчислювальної техніки (зокрема, машин "Дніпро", УМ1, УМН-НХ.) в системах управління технологічними процесами в металургійній, хімічній, нафтохімічній, гірничодобувній, автомобільній промисловості, на шахтах, на залізничному транспорті, для обробки даних фізичного експерименту в приладобудівній промисловості.

2. Перспективи розвитку та застосування засобів прямого управління (цифрових багатоканальних регуляторів).

3. Використання мікроелектронних та інтегральних схем в управляючих обчислювальних машинах.

4. Алгоритмізація виробничих процесів.

5. Модернізація управляючої обчислювальної машини "Дніпро".

6. Математичне забезпечення управляючих машин.

7. Економічна ефективність застосування засобів обчислювальної техніки в системах автоматичного управління технологічними процесами і складними експериментами.

Матеріали семінару багато в чому доповнюють наявні фактичні дані про економічну ефективність використання управляючих машин і систем.

1. Приклади ефективності застосування управляючих машин в металургійній промисловості.

а. На 7-ій доменній печі Криворізького металургійного заводу в 1966 р. здана в промислову експлуатацію система регулювання теплового стану доменної печі, що включає цифрову управляючу машину СМ-8.

Економія коксу, отримана при експлуатації системи, склала 2,3%, що дає річний економічний ефект понад 250 тис. руб. (Витрати на створення системи склали приблизно половину цієї суми). Очікується, що реальний економічний ефект буде більше за рахунок збільшення продуктивності печі, скорочення витрат по переділу чавуну в мартенівському цеху та ін. В даний час в систему підключаються доменні печі №5 і №6 цього ж заводу.

Подібні системи впроваджуються і на інших заводах: на доменній печі №5 заводу ім. Ілліча (м.Жданов) - для цієї мети використовується управляюча машина МППІ; на доменній печі №7 заводу ім. Дзержинського (м.Дніпродзержинськ) - в якості управляючої машини використана машина "Дніпро" спільно з частотною феродинамічною системою контролю. Системи знаходяться в стадії дослідно-промислових випробувань.

Створення та впровадження систем розглянутого типу вимагає, як показав досвід, близько двох років. Термін окупності - близько 6 місяців.

Паралельно з системами теплового регулювання ведуться роботи з регулювання ходу доменної печі. Показано, що застосування управляючих машин дозволить форсувати хід доменної печі і підняти її продуктивність.

На заводі ім. Петровського (м.Дніпропетровськ) розроблена і введена в дію одна з перших в країні система обліку для доменного цеху з використанням обчислювальної машини "Мінськ". За попередніми даними, ефект від скорочення непродуктивних витрат, зменшення часу простоїв, прискорення оборотності коштів, скорочення втрат сировини складе; понад 120 тис. руб. на рік.

б. На заводі "Криворіжсталь" створена система автоматизації конверторного цеху з використанням машини "Дніпро". Застосування системи збільшує кількість плавок, що зупиняються на заданій марці стали на 15%. Річний економічний ефект, обчислений за даними дослідно-промислової експлуатації системи, становить 536 тис. руб. в рік (з повідомлення "Досвід і результати застосування КОМ "Дніпро" в системі управління конвертерним виробництвом сталі". Автори С.В.Водзянский та ін.).

в. На Череповецькому металургійному заводі передана в промислову експлуатацію система автоматичного управління натискним пристроєм блюмінга 1150. У системі застосована машина УМ1-НХ. Економічний ефект дорівнює 177755 руб. в рік (з доповіді "Деякі результати впровадження систем управлінь виробничими процесами на базі управляючої машини УМ1-НХ". Автори В.М.Вальков та ін.).

г. На Магнітогорському металургійному комбінаті запущена в дослідну експлуатацію система автоматичного визначення теплового стану зливків в нагрівальних колодязях. Показана висока надійність управляючої машини УМ1-НХ і ефективність функціонування системи в цілому. Економічний ефект підраховується (із зазначеної в п. "в" доповіді).

II. Приклади ефективності застосування управляючих машин в хімічній промисловості.

а. На Слов'янському новосодовому заводі на базі машини "Дніпро" створена експериментальна система управління основними об'єктами заводу. Дослідна експлуатація системи показала: автоматизація управління колонами цеху карбонізації дає річний економічний ефект 80 тис. руб. на рік; автоматизація цеху абсорбції - 20 тис. руб.; застосування цифрової системи автоматизації для заводу в цілому дасть економічний ефект 450-500 тис. руб. на рік; основний результат досягається за рахунок підвищення коефіцієнта утилізації натрію (із серії доповідей, представлених НІОХІМ і Слов'янським заводом. Автори В.І.Потрашков, О.І.Горошин, А.Н.Сила та ін.).

б. Дослідна експлуатація системи управління виробництвом етилбензолу на Горлівському хімкомбінаті показала можливість зниження собівартості етилбензолу і отримання економічного ефекту 170 тис. руб. на рік. В системі була використана машина "Дніпро" першого випуску (з доповіді "Реалізація алгоритмів управління процесом алкілування бензолу етилом за допомогою КОМ "Дніпро". Автор Е.І.Карасюк," НДІАВТОМАТИКА ", м.Кіровокан).

в. На Карагандинському заводі СК на базі аналого-дискретної машини "Гаяне" створена і впроваджена система автоматизації для регулювання роботи потужних карбідних печей. Економічний ефект - 95 тис. руб. на рік (на 2 печі) (з доповіді "Управляюча обчислювальна машина для потужної карбідної печі". Автори М.Б.Меграбян та ін., м.Кіровокан).

г. На заводі "Арсенал" (м.Київ) запущена в дослідну експлуатацію система автоматизації гальванічного цеху з використанням машини "Дніпро". Досвід експлуатації показав, що термін окупності капітальних вкладень на систему становить 2,1 року (з доповіді "Досвід експлуатації КОМ "Дніпро" в системі управління гальванічним виробництвом". Автор А.Н.Струтинський, м.Київ).

д. Розрахунки показують, що автоматизація управління великого хімкомбінату принесе економічний ефект понад 600-800 тис. руб. на рік (з доповідей: "Застосування ЕОМ "Дніпро" в проектах системи автоматичного управління виробництвом великих хімічних комбінатів". Автор Ю.А.Шліозберг, м.Харьків, "Система "Гулістан", автор Т.М.Рахімов, м.Ташкент).

III. Приклади ефективного використання управляючих машин на залізничному транспорті

На Московському залізничному вузлі створена і впроваджена система регулювання поїздів на дослідній ділянці залізниці довжиною 133 км. з добовим курсуванням 150 поїздів. В системі використані дві паралельно працюючі машини "Дніпро". Проведені випробування показали можливість підвищити дільничну швидкість руху поїздів на 5-8%, що дає економічний ефект близько 300 тис. руб. на рік. Система окупається за 3 роки. Організація за допомогою КОМ безупинних схрещень надалі дозволить зменшити довжину двоколійних вставок приблизно на 20%, що для ділянки в 400 км дасть економію близько 5 млн. руб. при укладанні колії дільниці (з доповіді "Управляючі машини та системи на залізничному транспорті". Автор Б.А.Зав'ялов).

ІY. Приклади ефективного використання управляючих машин для автоматизації складних експериментів.

а. В ЦАГІ з 1963 р. експлуатується система обробки даних фізичного експерименту на базі двох машин "Дніпро". Застосування системи призвело до прискорення обробки даних фізичного експерименту в 10 разів і підвищенню точності обробки на 0,1%

Непрямий економічний ефект за рахунок прискорення циклу створення нових об'єктів, скорочення натурних випробувань і т.д. оцінюється в кілька мільйонів рублів (з доповіді "Централізована система обробки даних фізичного експерименту з обчислювальним блоком на базі двох ЦОМ "Дніпро". Автори А.Д.Смирнов та ін.).

б. У Запорізькому ЦКБ "Прогрес" розроблена та використовується система реєстрації та обробки експериментальних даних при випробуванні газотурбінних двигунів і їх вузлів. В системі використана машина "Дніпро". Завдяки автоматичній обробці даних випробувань час одного експерименту скорочується в 6-10 разів (з доповіді В.Дашковського).

в. У науково-дослідному автомобільному і автодорожньому інституті (м.Москва) машина "Дніпро" використана для створення цифро-аналогового комплексу, призначеного для моделювання навантажень в окремих вузлах автомобіля. Використання комплексу прискорило розрахунки з проектування вузлів в 3 рази і дозволило вирішити ряд завдань, які раніше вважалися не розв'язуваними (з доповіді "Аналого-цифровий комплекс на базі УМШП "Дніпро" і моделей МН-7 для дослідження коливань автомобіля". Автори Я.М.Певзнер та ін.).

Частина доповідей семінару присвячена питанню перспектив розвитку цифрових управляючих машин і систем.

Основна увага була приділена перспективам розвитку і застосування засобів прямого управління процесами (доповіді: "Перспективи розвитку і застосування засобів прямого управління процесами", автор Б.М.Малиновський; "Принципи проектування цифрового багатоканального регулятора", автор О.В.Палагін; "Основні вимоги до цифрових регуляторів металургійних агрегатів ", автори Р.М.Ніколайчук та ін.).

Розглядалися перспективи створення комплексних ієрархічних систем управління виробництвами і підприємствами з безперервними технологічними процесами (доповіді; "Система "Гулістан", автори Т.М.Рахімов та ін.; "Структура системи управління аміачним циклом содового виробництва", автор Є.І.Горошин та ін.).

Семінар схвалив обидва напрямки робіт, підкресливши їх безсумнівну перспективність і економічну доцільність.

У ряді доповідей містяться відомості про нові засоби системотехніки, які є корисним доповненням до існуючих засобів. До їх числа можна віднести: "Цеховий реєстратор виробництва" - комплекс засобів по збору, первинної обробки та передачі інформації для цехових систем управління металургійних підприємств (розробка НДІАЧермет, м.Дніпропетровськ); пристрій збору і перетворення даних з датчиків диференційно-трансформаторного типу (розробка ІК АН УРСР та ін.).

З наведених даних видно, що ряд систем з використанням машин "Дніпро", УМ1-НХ успішно експлуатується протягом декількох років і дає великий економічний ефект та істотне прискорення дослідних робіт.

Основна частина машин використовується в промисловості і науково-дослідних організаціях, що здійснюють складні фізичні експерименти, пов'язані з необхідністю складної обробки експериментальних даних.

В даний час в країні випущено близько 400 управляючих машин. Половину з них складають машини "Дніпро", а з інших частіше застосовуються машини УМ1-НХ11 і УМ1. Значна кількість систем знаходиться в стадії завершення досвіду експлуатації. Назріває перехід до широкого впровадження управляючих систем.

У той же час семінар "Управляючі машини та системи" є практично єдиним регулярно чинним заходом, спрямованим на узагальнення досвіду проведених робіт і на розвиток співпраці між організаціями різних міністерств і відомств, що працюють в області створення засобів і систем автоматизації технологічних процесів і складних експериментів.

Шестирічний досвід роботи семінару, безсумнівне зростання його популярності серед наукових і практичних працівників, систематичне збільшення результатів його роботи говорять про велику користь і необхідність його подальшого розвитку.

Незважаючи на цілий ряд позитивних результатів, наявних у вирішенні проблеми, обговорюваної на семінарі, її успішне здійснення гальмується поганою організацією робіт по впровадженню обчислювальної техніки.

Семінар вдруге підкреслює безумовну необхідність швидкого перетворення організації "Автоматика", в тому числі її Київського підрозділу, в потужну організацію, здатну охопити все коло питань, пов'язаних з впровадженням обчислювальної техніки в промисловість.

Учасники семінару високо оцінюють діяльність ІК АН УРСР і заводу ОКМ з підготовки та проведення УІ сесії семінару.

Семінар постановляє:

1. Провести наступну - УII-у розширену сесію семінару "Управляючі машини та системи" восени 1969 року. Розподіл доповідей по секціях здійснювати за галузевим принципом (крім спеціалізованої секції периферійних пристроїв, див. п.9).

2. Просити оргкомітет вжити заходів для видання доповідей, рекомендованих на секціях і пленарних засіданнях.

3. Практикувати запрошення на розширені сесії керівників промислових підприємств. Організувати для них спеціальну навчальну секцію семінару.

4. Просити Оргкомітет на основі узагальнення матеріалів сесії семінару підготувати пропозиції щодо поліпшення організації впровадження обчислювальної техніки в народне господарство і через дирекцію ІК АН УРСР передати їх у вищестоящі організації, які відповідають за впровадження обчислювальної техніки в країні (в тому числі в Україні).

5. Вважати абсолютно необхідним прискорити зростання і розширення мережі спеціалізованих організацій з проектування, монтажу і шеф-експлуатації управляючих машин і систем. Створити при них необхідні виробничі потужності для забезпечення впроваджуваних систем нестандартним обладнанням.

6. Просити Міністерство СА і СУ організувати при Київському СМНУ "Центравтоматика" курси з підвищення кваліфікації фахівців, що займаються впровадженням управляючих машин і систем та підготовці експлуатаційного персоналу управляючих машин, що випускаються міністерством.

7. Просить Оргкомітет клопотати перед Радами міністрів СРСР і УРСР про забезпечення своєчасної комплектації приладами і матеріалами впроваджуваних управляючих машин і систем.

8. Просити КСМНУ "Центравтоматика" організувати періодичне видання бюлетеня асоціації користувачів КОМ "Дніпро" та ін. з обміну програмами, досвідом експлуатації машин і їх модернізації.

9. Організувати на черговому семінарі секцію по периферійним пристроям.

10. Просити завод ОКМ опрацювати питання сполучення КОМ "Дніпро" з іншими ЕОМ ("Мінськ-22", "Дніпро-2").

11. Прискорити серійне виробництво: пристрою профілактичного контролю машини "Дніпро" (розробка ІК АН УРСР), поставити питання про серійний випуск пристроїв збору інформації ЦРП (розробка НДІАЧермет), універсального пристрою введення графічної інформації (розробка МВТУ ім. Баумана), багатоканального регулятора (розробка ІК АН УРСР), перетворювачів "фаза" (розробка ІК АН УРСР).

12. Розширити дослідження і забезпечити підготовку методичних вказівок по проведенню складних експериментів, які повинні супроводжувати створення систем управління великих виробничих об'єктів.

13. Просити Оргкомітет поставити перед Вченою радою та дирекцією Інституту кібернетики АН УРСР питання про створення журналу "Управляючі машини та системи". Основна мета журналу - наукове та методичне керівництво в питаннях розробки і застосування управляючих машин і систем, узагальнення досвіду в цій галузі, розвиток співпраці між організаціями різних міністерств і відомств, що працюють в області автоматизації технологічних процесів і складних експериментів за допомогою засобів цифрової техніки.

14. Просити Міністерство вищої освіти УРСР дозволити організацію кафедри системотехніки Київського політехнічного інституту при ІК АН УРСР (за зразком співпраці ІК АН УРСР з МФТІ).

15. Розіслати рішення УІ-ї Всесоюзній сесії семінару всім організаціям, які брали участь в семінарі.


Коментар автора книги.

Журнал був створений і до цього часу видається. Назву журналу було змінено за пропозицією В.М.Глушкова на "Управляючі системи та машини".

"Ніколи такого не було!"

Перелік публікацій про конструкцію і застосування Управляючої машини широкого призначення "Дніпро"2

"Коли з'явилася машина УМШП "Дніпро", то вона мала небачений на той час успіх. Ніколи такого не було!". Дві фрази з розповіді В.М.Глушкова, записаної дочкою Ольгою в останні десять днів його життя в січні 1982 року, найкраще підтверджуються наведеними нижче назвами двохсот статей і книг, в основному, про конструкцію і про досвід застосування УМШП "Дніпро".

Перелік статей та книг наводиться мовою оригіналу:

1. Малиновский Б.Н., Цифровые управляющие машины и автоматизация производства, Машгиз, М., 1963.

2. Ющенко Е.Л., Малиновский Б.Н., Полищук Г.А., Ядренко В.К., Никитин А.И., Управляющие машины широкого назначения "Дніпро", справочник, "Наукова думка", К., 1964.

3. Збірник стандартних підпрограм для УМШП (під ред. канд. фіз.-мат. наук В.В.Іванова), "Техніка", К., 1966.

4. Грицук И.П. и Кауфман Р.И., Стандартная программа десятичной печати для УМШН "Днепр", В кн.: "Вопросы автоматизации производств основной химической промышленности", "Химия", Л., 1967, с.153-161.

5. Белостоцкий А.А., Вольденберг Ю.С., Меркурьев Л.Н., Применение вычислительных машин для автоматизации производственных процессов, "Энергия", М., 1964, 200с.

6. Малиновский Б.Н., Митулинский Ю.Т., Конструкции и эксплуатационные характеристики УМШН. Электронные вычислительные машины и решение инженерных задач на них. Материалы Всероссийского научно-технического совещания по механизации и автоматизации инженерных и управляющих работ в промышленности и строительстве, М., 1963, 75с.

7. Малиновский Б.Н., Конструкция и некоторые примеры использования цифровой управляющей машины "Днепр", Труды конференции ИФАК ИФИП, Стокгольм, 1964.

8. Малиновський Б.М., Цифрова управляюча машина "Днепр", УРЕ.

9. Малиновский Б.Н., Глушков В.М., Управляющая машина широкого назначения "Днепр", Энциклопедия современной техники, 1965, с.14.

10. Никитин А.И., Гаргер К.С., Ляудис Б.В., Электронная машина варит сталь, "Наукова думка", К., 1964.

11. Глушков В.М., Малиновский Б.Н., Управляющая машина широкого назначения. Материалы научно-технического совещания по применению вычислительной техники для автоматизации производства, 10-13 октября 1960 г., ЦБТИ ГК СМ СССР по автоматизации и машиностроению. М., 1960.

12. Лоскутов В.И., Управляющие математические машины, Машгиз, 1962, 317с.

13. Глушков В.М., Малиновский Б.Н., Управляющая машина широкого назначения и некоторые возможности ее использования, В кн.: "Автоматизация производственных процессов с применением средств вычислительной техники", М., 1962, с.173.

14. Малиновський Б.М., Янович І.О. Управляюча машина для автоматизації складних виробництв, "Автоматика", 1962, с.6.

15. Малиновский Б.Н., К вопросу создания нормального ряда цифровых управляющих машин для автоматизации промышленности "Автоматизация химических производств", сборник ОКБА., вып. 3,. М., 1961.

16. Малиновський Б.М., Обчислювальна техніка в народному господарстві, вид. "Знання", К., 1965.

17. Трубицин Л.М., Модернизация некоторых узлов управляющей машины "Днепр". В сборнике: "Опыт использования цифровой управляющей машины "Днепр", ГК по КНИР СМ УССР, К., 1965, с.38.

18. Трубицин Л.М., Надежность экспериментального образца управляющей машины "Днепр". В сборнике "Опыт использования цифровой управляющей машины "Днепр", ИТИ, СМ УССР ГK по КНИР, К., 1965, с.19.

19. Малиновский Б.Н., Забара С.С., Исследование надежности управляющей машины широкого назначения "Дніпро", "Автоматика и приборостроение", 1963, №4, с.56.

20. Малиновский Б.Н., Цифровая полупроводниковая управляющая машина (УМШН) и перспективы ее использования. В сборнике: "Итоги научно-технической конференции", Ивановский энергетический ин-т им. В.И. Ленина, Иваново, 1962.

21. Малиновский Б.Н., Управляющая машина широкого назначения УМШН, Труды 3-й конференции. (Сиб. отд. АН СССР), т.2. Новосибирск, 1964, с.236.

22. Использование счетно-решающих устройств и машин в промышленной технологии применительно к выработке стеклоизделий электронной техники. Обзор. М., №24, с.19.

23. Темников Ф.Е., Шенброт Н.М., Машины и системы централизованного контроля (каталог-справочник), ГОСИНТИ, М. 1964.

24. Управляющая машина широкого назначений "Днепр", "Приборы и средства автоматизации". ОНТИприбор ЦНИКА, 1964, №7, с.15.

25. Белостоцкий А.А., Вальденберг Ю.С., Меркурьев Л.И., Применение вычислительных машин для автоматизации производственных процессов, "Энергия", М., 1964.

26. Электронная цифровая вычислительная управляющая машина "Днепр", Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления, ОНТИприбор, М., 1966.

27. Интероргтехника-66, Москва, Сокольники, 1-15 сентября 1966 г. Советские экспонаты (каталог). Управляющие машины широкого назначения "Днепр", с.86.

28. Малиновский Б.Н., Управляющая машина широкого назначения (УМШН). В сборнике: "Труды 3-го Всесоюзного совещания по применению вычислительной техники в промышленности", Машгиз, 1964.

29. Малиновский Б.Н., Многоцелевые управляющие вычислительные машины для промышленной автоматизации. Чехословакия. 1961, №8.

30. Живилюк Н.Г., Современные образцы вычислительной техники, применяемые в цветной металлургии и других отраслях народного хозяйства, М., 1965.

31. Малиновский Б.Н., Автоматизация промышленных объектов с помощью цифровых вычислительных машин, "Автоматика и приборостроение", 1961, №3, с.5.

32. Кирилюк Н.И., Булка С.Н., Калинин B.C., Галузинский М.C., Модернизация управляющей вычислительной машины "Днепр", Сборник материалов к семинару "Управляющие машины и системы" "Наукова думка", К., 1965, №2, с.35.

33. Грубов Н.И., Ивахненко А.Г., Мандровский-Соколов Б.Ю., Промышленная кибернетика (справочник), "Наукова думка", К, 1966.

34. Глушков В.М., "Наука ускорения", газета "Правда Украины", от 29 марта 1966, №73.

35. Малиновский Б.Н., Кибернетика на службе коммунизма, "Блокнот агитатора", 1965, №16, с.33.

36. Федорович М., Автоматизация химического производства, "Коммунист", 1963, №16, с.79.

37. Хідеколі А., Електронний універсал, газета "Вечірній Київ", від 5 листопада, 1961.

38. Глушков В.М., У cвіті кібернетики, "Наука і життя", 1962, №5, с.17.

39. Хідеколі А., Три зустрічі з кібернетикою: Електронний сталевар, газета "Вечірній Київ" від 8 травня 1963 р.; Автомат-суднобудівельник, газета "Вечірній Київ" від 8 травня 1963 р.; Машина вчить, машина екзаменує, газета "Вечірній Київ", від 10 травня 1963 р.

40. Цикора С. Кибернетика приходит к судостроителям, газета "Правда Украины" от 5 августа 1963 г.

41. Малиновский Б.Н., Разработка, исследование и внедрение в промышленность цифровой управляющей машины широкого назначения УМШН ("Днепр"). Автореферат докторской диссертации Институт кибернетики АН УССР, 1963.

42. Зеленцов В., Машина управляет производством, Информационный бюллетень ВДНХ СССР, 1964, №11.

43. Малиновский Б.Н., Опыт использования управляющей машины "Днепр", в кн. "Труды международной конференции по многомерным и дискретным системам автоматического управления", Прага, 9-12 июня 1965.

44. Глушков В.М., Перспективы использования вычислительной техники. Доклад на Международной выставке "Интероргтехника-66". М., 1966.

45. Сергиенко С. Индустрия кибернетики, газета "Известия" от 9 мая 1965 г.

46. Кибернетике рабочую спецовку. Газ. "Комсомольское знамя" от 19 апреля 1966 г.

47. Глушков В.М., Перспективы использования вычислительной техники, "Наука и жизнь", 1966, №11, с.16.

48. Глушков В.М., Вычислительные машины и автоматизация управления производством, Вестник АН СССР, 1962, №4.

49. Глушков В.М., Кибернетика - могучий фактор научно-технического прогресса, "Коммунист Украины", 1962, №7, с.44.

50. Глушков В.М., Кибернетика в спецовке, газ. "Комсомольская правда" от 3 апреля 1965 г.

51. Отдельнов Б., Управляет и контролирует "Днепр", Информационный бюллетень ВДНХ СССР, 1965, №3, с.23.

52. Малиновський Б.М., Машина в робочому одязі, "Наука і життя", 1964, №6, с.28.

53. Хідеколі А., Кібернетика за роботою, "Наука і життя", 1963, №2.

54. Демьянов В., Оприско Ю. Вместо месяца - один час, газ. "Южная правда" от 26 августа 1963 г.

55. Трубицин Л.М., Ляудис Б.В., Автоматизация бессемеровского цеха с применением управляющей машины "Днепр" (УМШН). Тезисы докладов республиканской конференции "Пути использования кибернетических устройств на металлургических заводах Украины", 7-9 июля 1964 г., Днепропетровск.

56. Малиновский Б.Н., Никитин А.И., Применение вычислительных машин "Днепр 1" для управления производственными и другими сложными объектами. Тезисы докладов республиканской конференции "Пути использования кибернетических устройств на металлургических заводах Украины", 7-9 июля 1964 г., Днепропетровск.

57. Пилькевич Л.А., Применение ЭВМ "Днепр" для управления производственными процессами. Труды семинара "Системы автоматического управления производством", Г.М. МДНТП, М., 1966, №2, с.31.

58. Пилькевич Л.А., Управление производственными процессами электронной вычислительной машиной "Днепр", Доклад, прочитанный на Международной выставке "Интероргтехника-66", г.Москва, 1966.

59. Пилькевич Л.А., Опыт в области применения электронной вычислительной управляющей машины "Днепр". Доклад на 4-й сессии семинара по теме "Управляющая машина "Днепр", ее возможности использования", ИК АН УССР. К., 10-14 октября 1966 г.

60. Пилькевич Л.А., Опыт использования управляющей машины "Днепр" в народном хозяйстве, "Автоматика", 1967, №3, 87.

61. Пилькевич Л.А., Управляющая машина широкого назначения "Днепр", ее возможности и применение в промышленности. Материалы третьего семинара, "Приборы и средства автоматизации", (реферативный сборник) Онтиприбор, 1966, №13.

62. Пилькевич Л.А., Экономическая эффективность применения электронных цифровых управляющих машин "Днепр". Материалы третьего семинара по теме "Электронная управляющая машина "Днепр", ее возможности и применение", ИТИ ГК по КНИР СМ УССР, Киев, 1965, с.8.

63. Пилькевич Л.А., Электронные машины в народном хозяйстве, "Агитатор", 1963, №8, с.53.

64. Пилькевич Л.А., Опыт разработка и внедрения ЭЦВМ производства завода ВУМ. Тезисы докладов ХYІІ Украинской республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, (1-3 июня 1967 г.), ИК АН УССР, Киев, 1967, с.42.

65. Пилькевич Л.А., Опыт применения управляющей машины "Днепр" в промышленности. Тезисы докладов Y Всесоюзного научно-технического совещания по созданию и внедрению систем управления с применением вычислительной техники. Тбилиси, 17-19 мая, 1967, с.63.

66. Пилькевич Л.А., Кибернетика на Украине (в печати), 1968.

67. Пилькевич Л.А., Электронные цифровые и аналоговые вычислительные машины, разработанные учеными Украины, "Автоматика", (в печати).

68. Пилькевич Л.А. Анализ внедрения электронной вычислительной управляющей машины "Днепр" для автоматизации технологических процессов и научных исследований, доклад на семинаре "Электронная цифровая управляющая машина "Днепр", ее возможности и применение", К., ноябрь, 1967.

69. W.H. Wade Holland. Russіan Control Computer. (советские управляющие вычислительные машины), Control engіneerіng, t.5, may 1966, №2, p.119.

70. Sovіet computer manual released "Electronіcs Weekly", 1964, 9.ХІІ, №223, p.19 (инструкция к советской вычислительной машине).

71. Кибернетический химик. Газ. "Правда Украины" от 22 января 1966 г.

72. Зайцев П.Я., Комплексная автоматизация производства этилбензола. Сб. "Химический процесс ведут автоматы", "Донбасс", Донецк, 1966, с.77.

73. Мансурова Е., Сергиенко С., Формула успеха. "Известия" от 28 апреля 1966 г.

74. Неуймин Г.Г., "Михаил Ломоносов" в Индийской океане. Вестник АН СССР, 1967, №4, с.58.

75. Камилов Н.М., Рахимов Т.Н., Некоторые вопросы создания системы управления химическими технологическими процессами с применением ЭВМ. В сб.: "Вопросы вычислительной математики и техники", вып.8, Ташкент, "Наука" Узбекской ССР, 1965, с.110.

76. Рахимов Т.Н., Разработка и исследование цифровой системы идентификации непрерывного технологического процесса конверсии метана на примере ГЧЭХК, Автореферат кандидатской диссертации, Ташкент, 1967.

77. Рахимов Т.Н., Калимов М.М., Процесс конверсии метана как объект регулирования, "Вопросы вычислительной математики и техники", изд. ФАН УзССР, Ташкент, 1965, №8.

78. Калимов M.М., Рахимов Т.Н., Об одном способе разбиения пространства параметров при управлении конверсией метана. "Вопросы кибернетики и вычислительной техники", изд. ФАН, Уз.ССР, Ташкент, 1966, №7.

79. Калимов М.М., Рахимов Т.Н., К вопросу получения математической модели технологического процесса конверсии метана. "Вопросы вычислительной математики и техники", изд. ФАН Уз.ССР, Ташкент, 1966, №9.

80. Глушков В.М., Дашевский Л.Н., Никитин А.И., Использование электронных вычислительных машин для автоматизации бессемеровского процесса. "Автоматика и телемеханика", 1960, №6.

81. Никитин А.И., Разработка алгоритмов самонастройки и их реализация на цифровой управляющей машине в системе автоматизации бессемеровского цеха. Автореферат кандидатской диссертации, 1963.

82. Горешин О.И., Журавский Ю.П., Многоканальное устройство связи с регуляторами для машины "Днепр" (УМШН). "Механизация и автоматизация производства", 1966, №4, с.22.

83. Потрашков В.И., Горошин О.И., Хмара С.С., Применение машины "Днепр" в системе автоматического управления отделениями аммиачного цикла содового производства. Доклад на третьем семинаре "Управляющая машина широкого назначения "Днепр", ее возможности и применение в промышленности", 11-15 октября 1965 г. (программа семинара г. Киев).

84. Горошин О.И., Потрашков В.И., Автоматическое управление отделением абсорбции содового производства. "Механизация и автоматизация производства", 1967, №3, с.43.

85. Рубан А.И., Охрименко В.М., Процессом управляют автоматы, Сборник "Химический процесс ведут автоматы", "Донбасс", Донецк, 1966, с.62.

86. Горюшко В.Е., Трачук С.В., Мекіян Ю.Г., Застосування обчислювальної техніки в деяких галузях хімічної промисловості, "Xімічнa промисловість". ІТІ, К., 1964, №3.

87. Карасюк Е.И., Гукасян Э.А. и др., Автоматическое управление производством этилбензола на базе машины "Днепр" (процесс алкилирования). Сборник "Управляющие машины и системы", "Наукова думка", К., 1965, №2, с.105.

88. Глушков В.М., Малиновский Б.Н., Египко В.М., Каленчук B.C., Никитин А.И., Управляющая цифровая машина. "Автоматизация производства и промышленная электроника", т.4, изд. "Советская энциклопедия", 1965.

89. Гукасян Э.А., Карасюк Е..И. и др., Автоматическое управление производством этилбензола на базе машины "Днепр" (процесс ректификации). Сборник "Управляющие машины и системы", "Наукова думка", К., 1965, №2, с.130.

90. Кулик В.Т., Лукошков В.В., Тимофеев Б.Б., Система управления производством этилкапропилена с применением управляющей машины "Днепр", "Промышленная кибернетика". ГК по КНИР СМ УССР, ИТИ, К., 1966, №3.

91. Здоренко Л.Д., Иванов В.В., Карлин Л.А., Алгоритмизация технологического процесса установки АВТ нефтеперерабатывающего завода. Семинар "Алгоритмизация производственных процессов". КДНТП, 1964, с.3.

92. Научно-технический отчет ИК АН УССР, "Промышленное испытание автоматизированных систем управления технологическими процессами установок АВТ на Рязанском нефтеперегонном заводе". 1966.

93. Розенфайн М.Ю., Оптимизация системы управления нефтеперерабатывающим заводом. "Механизация и автоматизация производства", 1963, №7, с.89.

94. Задирака В.К. Об аппроксимации передаточной функции. В кн. "Алгоритмизация производственных процессов", "Наукова думка", К., 1965.

95. Карлин Л.А., Кусовский Б.И., Опыт эксплуатации машины "Днепр" на установке АВТ. "Приборы и системы управления", 1967, №1.

96. Розенфайн М.Ю., Сборник "Алгоритмизация производственных процессов", вып. І, изд. ИК АН УССР, К., 1966.

97. Иванов В.В., Розенфайн М.Ю., Решение задачи текущего планирования нефтеперерабатывающего завода на цифровой вычислительной машине. "Механизация и автоматизация управления", 1967, №4, с.8.

98. Зорин О.Д., Великий А.П., Костенко Н.Д., Изергина Н.А., Голобородько Б.С., Сорокин А.А., Шестак Л.И., Куценко А.Д., Гевела Л.А., Загреба А.В., Решетник М.П., Трубицин Л.М., Применение электронной вычислительной машины "Днепр" для управления мартеновским процессом ЦНИИЧермет, 1966, бюлл. №1 (525), с.35.

99. Зорин О.Д., Великий А.П., Изергина Н.А., Костенко Н.Д., Кора B.C., Сережин А.А., Куценко А.Д., Загреба А.В., УМШН ("Днепр") - "советчик мастера" мартеновского производства стали. "Автоматизация производственных процессов в черной металлургии", ИТИ ГКНИР СМ УССР, К., 1965, с.27.

100. Глушков В.М., Гаргер К.С., Малиновский Б.Н., Никитин А.И., Ляудис Б.В., Система автоматического управления повалкой бессемеровского конвертора с применением цифровой управляющей машины. Сборник "Вычислительная техника для автоматизации производства", "Машиностроение", М., 1964, с.205.

101. Математика и вычислительная техника на службе у мартеновцев. "Знамя Дзержинки" от 24 октября 1964 г.

102. Трубицин Л.M., Цифровая система автоматизации конверторного отделения бессемеровского цеха с применением машины "Днепр". Сборник "Управляющая машина и система", "Наукова думка", К., 1965, №2, с.88.

103. Трубицин Л.М., Исследование цифровой системы автоматизации конверторного отделения бассемеровского цеха на базе машины "Днепр". Автореферат кандидатской диссертации, К., 1966.

104. Нетребенко К.А., Пульты для дистанционной передачи цифровой информации. Сборник "Системы автоматического управления производством", Изд. Московского Дома научно-технической пропаганды им. Дзержинского, М., 1967, №2, с.101.

105. Анастасиев Б.И., Миров Б.М., Нейштадт Г.А., Сапожников В.А., Передача дискретной информации для управления конверторной плавкой. "Механизация и автоматизация производства", 1965, №4, с.49.

106. Туркенич Д.И., Алексеев Л.А., Звенигородский Б.М., Карлик В.А., Дроздин А.Э., Куликов В.А., Супрунюк Е.Я., Малиновский Б.Н., Акименко Г.П., Применение цифровой вычислительной машины для управления плавкой в кислородном конверторе "Сталь", 1967, №1, с.28.

107. Гаргер К.С, Ляудис Б.В., Никитин А.И., Алгоритм определения момента остановки продувки плавки на заданном содержании углерода в бессемеровском конверторе с помощью цифровой управляющей машины, (сообщ. 1) ИВУЗ "Черная металлургия", 1964, №3, с.47-52.

108. Гаргер К.С, Ляудис Б.В., Никитин А.И., Алгоритм определения момента остановки продувки плавки на заданном содержании углерода в бессемеровском конверторе с помощью управляющей машины, (сообщ. 2), ИВУЗ "Черная металлургия", 1964, №7, с.53-57.

109. Трубицин Л.М., Ляудис Б.В., Исследование цифровой системы определения момента остановки конверторной плавки на заданном содержании углерода. Сборник "Применение кибернетики в металлургии", (в печати).

110. Трубицин Л.М. Всесоюзное совещание "Внедрение управляющих и вычислительных машин в промышленность". Тема доклада: "Опытно-промышленная эксплуатация системы управления повалкой конвертора в бессемеровском цехе Днепродзержинского металлургического завода", (25-28 июня 1963 г., Северодонецк).

111. Гаргер К.С., Никитин А.И., Ляудис Б.В., Малиновский Б.Н., Трубицин Л.М. и др., Автоматический контроль конверторной плавки с использованием вычислительной машины, "Сталь", 1963, №7, с.608.

112. Трубицин Л.М., Ввод информации в управляющую машину "Днепр" с телеграфных линий связи. Сб. "Опыт использования цифровой управляющей машины "Днепр"", ИТИ, ГК по КНИР СМ УССР, К., 1965, с.28.

113. Маслов Н.С., Соболев С.К., Карнаухов В.В., Малиновский Б.Н., Применение УВМ "Днепр" для оперативного анализа кислородно-конверторного производства стали. Научно-производственный сборник "Механизация и автоматизация управления", К., 1966, №3, с.3.

114. Болдырева Д.Ф., Бобранницкий Ю.П., Олефир Ф.Ф., К вопросу алгоритмических процессов горячей прокатки полос в числовой группе клетей непрерывного стана. В кн. "Алгоритмизация производственных процессов", "Наукова думка", К., 1965, №8, с.47.

115. Болдырева Д.Ф., Анализ числовой группы клетей непрерывного стана горячей прокатки как объекта управления и разработка алгоритма управления. Автореферат кандидатской диссертации, К., 1967.

116. Дьячко А.Г., Кричевский Г.Н., Захаров A.M., Mopoзов Ф.М., Сасковец Н.М., Таланов А.Г., Федосеев С.Е., Управление степенью десульфуризации с применением УВМ. "Механизация и автоматизация производства", 1967, №4, с.43.

117. Александров М.В., Мазо А.И., Опыт аппаратурной привязки управляющей цифровой машины "Днепр" к приборам контроля и автоматического регулирования процесса обжига клинкера. Сборник "Автоматизация производства строительных материалов", Л., 1967, №1, с.10.

118. Ходос Е.Я., Принципы разработки программы расширенного технологического контроля процесса обжига клинкера для управления машины "Днепр". Сборник "Автоматизация производства строительных материалов", Л., 1967, №1, с.17.

119. Александров М.В., Кацнельсон Н.А., Мазо А.И., Румянцев С.Н., Опыт привязки управляющей вычислительной машины "Днепр" к приборам контроля и управления вращающейся печи для обжига клинкера. Сборник "Системы автоматического управления производством", изд. Московского Дома научно-технической пропаганды им. Дзержинского, 1967, №2, с.38.

120. Рувинский Л.А., Управление процессом производства бумаги по математической модели с помощью вычислительной машины, Сборник "Управляющие машины и системы", 1966, №2, с.26.

121. Рувинский Л.А., Применение управляющей вычислительной машины "Днепр" для оптимизации процесса производства бумаги на бумагоделательной машине, Сборник "Управляющие машины и системы", 2, "Наукова думка", К., 1965, с.41.

122. Рувинский Л.А., Исследование бумагоделательной машины, как объекта автоматической оптимизации. Автореферат кандидатской диссертации, К., 1966.

123. Рувинский Л.А., Оптимизация технологического производства бумаги по математической модели УВМ. Труды ІІІ Всесоюзного совещания по автоматическому управлению (Одесса - 1965), в печати.

124. Рувинский Л.А., Система автоматической оптимизации процесса производства бумаги. Труды ІY Всесоюзного научно-технического совещания по применению средств вычислительной техники для автоматизации производственных процессов, 1965 (в печати).

125. Рувинский Л.А., Получение математической модели процесса производства бумаги. Научный совет по кибернетике АН УССР "Системы промышленной кибернетики", вып.1, К., 1966, стр.100.

126. Рувинский Л.А., Горностайпольская И.С., Себало Л.А., Алгоритм получения математического описания производства бумаги в темпе с процессом с помощью управляющей машины "Днепр-1", Научные труды УКРНИИБ, 1967, №8, с.82.

127. Рувинский Л.А., Зак Ю.А., Рейдман P.M., Павлюков Н.Р., Организация информационно-вычислительной системы управления целлюлозно-бумажным комбинатом с применением управляющей вычислительной машины "Днепр". (Доклад на II семинаре "Управляющая машина "Днепр", ее возможности и применение в промышленности", 19-23 октября 1965. (Программа).

128. Рувинский Л.А., Управление процессом производства бумаги на математической модели. Сборн. научных трудов УКРНИИБ, Изд. Лесная пром., 1967, вып.10, с.225.

129. Зак Ю.А., Рейдман P.M., Система оперативного управления целлюлозно-бумажным комбинатом с применением средств вычислительной техники. "Системы промышленной кибернетики", 1966, №1, с.123.

130. Рувинський Л.A., Саприкін В.І. Машинний алгоритм побудований в темпі з безперервним технологічним процесом. Вісник КПІ, cepія "Автоматика та приладобудування", К., 1966, №3.

131. Грушевская А.С, Зак Ю.А., Алгоритм учета движения сырья и материалов на складах целлюлозно-бумажного комбината. "Механизация и автоматизация управления", 1967, №2, с.5.

132. Соболев O.K., Применение вычислительной техники для управления в промышленности и на транспорте, Вестник АН СССР, 1966, №7, с.91.

133. Вінницький В.П. Варіант ув'язки управляючої машини широкого призначення і диспетчерської централізації. "Автоматика", 1965, №6, с.48.

134. Завьялов Б.А.. Основы системы "Автодиспетчер" и программа работы управляющей вычислительной машины. Сборник "Составление графика движений поездов на электронных машинах", "Трансжелдориздат", 1962, с.59.

135. Малиновский Б.Н., Б. Дел Рио, Абакумова Н.М., Управляющая машина широкого назначения (УМШН) и ее использование в увязке с диспетчерской централизацией. Серия "Кибернетика на транспорте", тема 16, КДНТП, 1962.

136. Завьялов Б.А., Система "автодиспетчер". "Транспорт", М., 1967 (В печати).

137. Пейве Я.В., Доклад главного ученого секретаря Президиума АН СССР, Вестник АН СССР, 1967, №3.

138. Завьялов Б.А., Автодиспетчер. "Автоматика - телемеханика - связь", 1967, №6, с.16.

139. Згурський В.А. Про систему керування процессами гальванопокриттів. "Автоматика", 1965, №6, с.63.

140. Згурский В.А., Ремев С.Е., Метод составления алгоритма управления процессом гальванопокрытия с помощью УЭВМ, ИТИ, К., 1965.

141. Згурский В.А., Каданер Л.И., Определение выхода по току в системе автоматического управления гальваническим процессом при помощи УЭВМ "Днепр", ИТИ, К., 1965.

142. Быков Л.Н., Згурский В.А., Зальцман Л.Г., Липковский К.А., Прибор контроля тока гальванической ванны в схеме управления гальваническим процессом при помощи ЭВМ "Днепр", ИТИ, К., 1966.

143. Згурский В.А., Автоматизация гальванических процессов с применением электронной машины. Автореферат кандидатской диссертации. K., 1966.

144. Сергиенко И.В., Автоматизация производства гальванопокрытий с использованием цифровой управляющей машины "Днепр", ИТИ, ГК по КНИР СМ УССР, 1964, с.23.

145. Згурский В.А., Грищенко Э.И., Лехтман Я.Д., Экономическая эффективность применения электронно-вычислительных машин "Днепр" в гальванических цехах. ИТИ, К, 1965.

146. Згурский В.А., Автоматизация гальванических процессов с помощью электронно-вычислительной машины "Днепр". Тезисы докладов научно-технической конференции "Киевские ученые и работники промышленности, строительства и транспорта в борьбе за ускорение технического прогресса" и повышение эффективности производства". ИТИ, ГК по КНИР СМ УССР, К., 1965.

147. Згурский В.А., Применение электронно-вычислительной машины "Днепр" для контроля и регулирования гальванических процессов, ИТИ, К., 1965.

148. Самофалов К.Г., Згурский В.А., Зальцман Л.Г., Система комплексной автоматизации гальванических цехов с применением ЭЦВМ. Тезисы докладов Y Всесоюзного научно-технического совещания по созданию и внедрению систем управления с применением вычислительной техники, Тбилиси, 17-19 мая 1967 г., с.42.

149. Струтинский А.Н., Автоматизация гальванического производства с применением управляющей вычислительной машины. Автореферат кандидатской диссертации, К., 1966.

150. Автоматизация гальванического производства с применением управляющей вычислительной машины (под общей редакцией д-ра техн. наук Б.Н. Малиновского). Изд. Украинского научно-исследовательского института технической информации и технико-экономических исследований, Ин-та кибернетики АН УССР, К., 1966.

151. Малиновский Б.Н., Скурихин В.И., Спыну Г.А., Цифровой метод технологии проектирования и изготовления судокорпусных деталей. Сборник "Вычислительная техника для автоматизации производства", "Машиностроение", М., 1964, с.226.

152. Спыну Г.А., Гизила В.Е., Система программного управления газорезательными машинами. Сборник "Автоматизация проектирования технологии и программное управление", "Техника", К., 1966, с.95.

153. Скурихин В.И., Спыну Г.А., Малиновский Б.Н., Цифровой метод в изготовлении проектирования и изготовления судокорпусных деталей. Труды ІІІ Всесоюзного совещания по автоматизации производства. Вычислительная техника и автоматизация производства изд. "Машиностроение" 1964, М., с.287.

154. Машбиц Г.Я., Автоматическое составление карт раскроя для судокорпусных деталей. Сборник "Управляющие машины и системы", "Наукова думка", 1966, с.9.

155. Никулин В.Н., Опыт передачи полученных на НИС "Михаил Ломоносов" данных о морских течениях по каналу связи с последующей обработкой на ЭВМ. Материалы итоговой сессии ученого совета Морского гидрофизического института АН УССР, Севастополь, 1964.

156. Горшков Н.Ф., Египко В.М., Малиновский Б.Н., Прошлецов Л.Н., Автоматизация аэродинамических экспериментов с помощью средств вычислительной техники. Сб. "Опыт использования цифровой управляющей машины "Днепр", ИТИ, УССР, ГК КНИР, К., 1965.

157. Малиновский Б.Н., Египко В.М. Система автоматизации сложного эксперимента, ИТИ, ГК по КНИР СМ УССР, 1964.

158. Египко В.М., Автоматизация сложных физических экспериментов и промышленных испытаний с помощью цифровых вычислительных машин, Сборник "Кибернетика и вычислительная техника", изд. ИК АН УССР, К., 1964, с.53.

159. Смирнов А.Д., Бушуев Ю.М., Симков И.И., Использование машины "Днепр" в системе обработки данных. "Управляющие машины и системы", "Наукова думка", К., 1965, №2, с.14.

160. Горшков Н.Ф., Прошлецов Л.Н., Грузовский В.М., "Система автоматизации аэродинамического эксперимента с применением машины "Днепр". (В печати ИК АН УССР).

161. Каленчук В.С., Работа машины "Днепр" в системах автоматизации сложного эксперимента. Сборник "Управляющие машины и системы", "Наукова думка", К., 1965, №2, с.24.

162. Смирнов А.Д., Система обработки данных физических экспериментов на базе ЦВМ "Днепр" и БЭСМ-8М. Вычислительный центр АН СССР, (в печати) 1967, ІІІ кв.

163. Ливанов М.Н., Жадин М.Н., Крейцер Г.П., Труш В.Д. и др., Использование ЭЦВМ для постановки управляемого электрофизического эксперимента. "Биофизика", 1966, №2, с.306.

164. Ливанов М.Н., Жадин М.Н., Кравченко В.А., Крейцер Г.П., Труш В.Д. Управляемый электрофизиологический эксперимент. Сб. "Проблемы нейрокибернетики", Ростов-на-Дону, 1966.

165. Крейцер Г.П., Крюков В.И., Труш В.Д., Новый способ статистической обработки импульсной активности нейронов. Материалы Y всесоюзной конференции по электрофизиологии, Тбилиси, 1966.

166. Жадин М.Н., Труш В.Д., Холодов Ю.А., Исследование электроэнцефалограммы кролика с помощью универсальной ЭЦВМ при воздействии постоянного магнитного поля на голову животного. Материалы совещания по изучению влияния магнитных полей на биологические объекты. М., 1966.

167. Ливанов М.Н., Кравченко В.А., Королькова Т.А., Функциональное значение корреляции биопотенциалов. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1967 (В печати).

168. Кравченко В.А., Повышение быстродействия аналого-дискретного преобразователя ЭВМ "Днепр". Сборник "Электронная аппаратура для электрофизиологических исследований", 1967 (В печати).

169. Кравченко В.А., Методика управляемого эксперимента с шестиканальным вводом ЭЭГ. Сборник "Электронная аппаратура для электрофизиологических исследований", 1967, (в печати).

170. Труш В.Д., Об одном алгоритме для управления электрофизиологическим экспериментом. Сборник "Электронная аппаратура для электрофизиологических исследований", 1967, (в печати).

171. Труш В.Д., Чемоданов В.Н., Кодирование и ввод в ЭУВМ временных соотношений импульсной активности нейронов. Сборник "Электронная аппаратура для электрофизиологических исследований", 1967, (в печати).

172. Бузунов Ю.А., Жидков Ю.М., Иванов А.В., Кударенко А.А., Растуков Т.Н., Обучающие комплексы, изд. КВИРТУ, 1965, 39 с.

173. Бузунов Ю.А., Михайленко А.П., Водолазко З.Н., Жидкова Ю.И., Обучающие комплексы на базе электронно-вычислительной управляющей машины УМШН. Сборник рационализаторских предложений, КВИРТУ, №15.

174. Ростунов Т.И., Программированное обучение и обучающие машины, "Техника", К., 1967, 107 с.

175. Губенко З.И., Принцип построения самонастраивающейся системы обработки информации для машины "Днепр", "Промышленная кибернетика", ИТИ, К., 1966, с.19.

176. Галанский Р.В. Применение управляющей вычислительной машины "Днепр" для слежения за аварийными параметрами. "Передовой научно-технический и производственный опыт", ГОСИНТИ, М., 1965, №5-65-1306/34.

177. Ковтонюк В.Е., Фролов Г.К., Цифровой преобразователь временных интервалов для вычислительной машины "Днепр". "Передовой научно-технический и производственный опыт", ГОСИНТИ, М., 1965, №5-65-1216/32.

178. Никитин А.И., Сергиенко И.В., Стиранка А.И., Корыгин И.П., Струминский А.И., Применение цифровой управляющей машины для оптимального планирования загрузки линий станков. Сборник "Опыт использования цифровой управляющей машины "Днепр", ИТИ, ГК СМ УССР, К., 1965, с.13.

179. Андервен В.Н., Балакирев В.С., Гамий В.А., Хромов Ю.И., Опыт применения электронной управляющей машины "Днепр". Сб. "Электронная цифровая вычислительная и управляющая машина "Днепр", ее возможности и применение", ИТИ, К., 1965.

180. Абрамов А.И., Азанов В.Ф. и др. Аналого-цифровой комплекс на базе машины "Днепр" и "МН-14". Тезисы аннотаций докладов и сообщений ІІ Всесоюзной конференции по аналоговой вычислительной технике, М., 1966, с.118.

181. Дмитриев Э.П., Смирнов А.Д., Режим прерывания программы в электронно-вычислительной машине "Днепр-1". Сборник "Управляющие машины и системы", Научный совет по кибернетика АН УССР, К., 1966, №2, с.19.

182. Горский Ю.М., Овчинников В.К., Попов В.М., Черенцов Н.А., Универсальный цифро-аналоговый преобразователь для управляющих машин широкого назначения. Сборник "Управляющие машины и системы", Научный совет по кибернетике АН УССР, К., 1966, с.35.

183. Методы математического моделирования в энергетике, Иркутск, 1966.

184. Балакирев Б.С., Галий В.А., Аналого-цифровые вычислительные комплексы для моделирования динамических систем. "Приборы и средства автоматизации", 1967, №1, с.10.

185. Реутов В.Б., Лобунец А.Н., Ряряев В.Н., Аппаратура для телепередачи цифровой технологической информации. Сборник "Управляющие машины и системы", Научный совет по кибернетике АН УССР, К., 1966, №2, с.88.

186. Нетребенко К.А., Реутов В.Б., Многоканальные цифро-аналоговые преобразователи для управляющих машин. Сб. "Управляющие машины и системы", Научный совет по кибернетике АН УССР, К., 1966, №2, с.81.

187. Информационный сборник №7, изд. Казанского высшего командно-инженерного училища, Казань, 1967.

188. Туркевич Д.И., Звенигородский Б.М. и др., Бюллетень ЦНИИЧ М., 1964, №23, с.9 16.

189. Переборов А.С., Эйлер А.А., Пенкин Н.Ф., Ефимов В.П., Гротин В.В., Принципы взаимодействия устройств диспетчерской централизации и системы "Автодиспетчер". "Автоматика - телемеханика - связь", 1967, №7, с.4.

190. Патрунов Ф.Г., Машина управляет технологическим процессом", "Знание", М., 1967.

191. Хафизов Ф.И. Модернизация устройства ввода УМШН "Днепр". Передовой научно-технический и производственный опыт ГОСИНТИ, М., 1967, №19-67-864/9.

192. Информационный сборник, изд. Казанского высшего командно-инженерного училища, Казань, 1967, №6.

193. Зильберг Л.С. Комплексная автоматизация Серебряковского цементного завода. Сборник "Автоматизация производства строительных материалов", Издательство литературы по строительству, 1967.

194. Лисицув Е.Н., Экономическая эффективность внедрения управляющей машины и методы ее определения. "Механизация и автоматизация производства", 1967, №6, с.44.

195. Кирилюк Н.И., Сторчак Н.А., Электронная цифровая управляющая машина "Днепр". Материалы ІІІ семинара "Электронная цифровая вычислительная машина "Днепр", ее возможности и применение", ИТИ, 1965, с.12.

196. Балакирев В.С., Гамий В.А., Зиньковский Ю.Ф., Автоматизация сбора и обработки результатов сложных экспериментов с помощью цифровых вычислительных машин. "Приборы и системы управления", 1967, №3, с.28.

197. Неуймин Г.Г., "Михаил Ломоносов" в Индийском океане, "Вестник АН СССР", 1967, №4, с.58-62.

198. Препринт Физико-технического института АН УССР, 225/А013.

199. Препринт Объединенного института ядерных исследований, 2205, с.63, 103, 133, 161.

200. Украинский физический журнал. (В печати 1967 г.).

201. Мелькутов Л.Г., Перспективы применения вычислительной техники для управления угольными предприятиями и объединениями. "Механизация и автоматизация производства", 1967, №8, с.39.

202. Туркевич Д.И. и др., Бюллетень ЦНИИТ ОГМ, 1964, №23, с.9-16.

203. Задачи автоматического управления химическими технологическими процессами с применением, электронной вычислительной машины. Сборник "Управление технологическими процессами с применением ЭВМ", Ташкент, Изд. ФАН Уз.ССР, 1967, с.3-13.

204. К вопросу создания автоматизированной системы управления текстильным предприятием. Сборник "Теория и практика механизированной обработки экономической информации", М., 1967, Ч.2, с.30-45.

205. Изергина Н.А., Великий А.П., Зорин О.Д., Стандартные программы для вычислительной машины "Днепр", реализующие алгоритм управления мартеновской плавкой в периоды доводки и раскисления. В кн. "Пути использования кибернетических устройств на металлургических заводах Украины", "Промінь", Днепропетровск, 1967, с.136 37.

206. Подлесный М.А., Сергеев Б.И., Стандартные подпрограммы для машин УМШН "Днепр", изд. Харьковского высшего командно-инженерного училища, Харьков, 1967.

207. Сборник стандартных программ для электронной вычислительной и управляющей машины "Днепр", К., 1967.

208. Зорин О.Д., Пилькевич Л.А., Кочо В.С., Малиновский Б.Н., Скон В.Я., Трубицин Л.М., Анализ применения машины "Днепр" в металлургической промышленности. Тезисы и доклады Y Всесоюзного семинара "Управляющая машина "Днепр", ее возможности и применения. (20-24.ХІ.1967).

* * *

Навіть побіжний перегляд назв публікацій свідчить про унікальну популярність машини. Мені видається, що зібравши і опублікувавши основні документи про створення і запуск в серію УМШП "Дніпро", про розробку на її базі багатьох піонерських управляючих систем, про колектив розробників, про публікації по застосуванню і конструкції УМШП "Дніпро", я виконав своє завдання - всебічно на основі документів розповісти читачам про маловідому, але дуже значущу подію в історії українського комп'ютеробудування - створення одного з унікальних пам'яток нашої молодості - Пам'ятника вітчизняної науки і техніки УМШП "Дніпро".


   1Попередні семінари мали назву - "Всесоюзні семінари по застосуванню УМШП "Дніпро"".
   2У підготовці "Переліку" брав участь Л.А.Пількевич.

Продовження, Б.М.Малиновський, Документальна трилогія

Борис Малиновський "Документальна трилогія"
ТОВ "Видавництво "Горобець", 2011. -336стор.: 90 іл. ISBN 978-966-2377-19-4
© Б.М.Малиновський, 2011