English    Русский

Обкладинка книги "Жизнь это дни, которые запоминаются..."

Життя це дні, які запам'ятовуються...

Відповідальний редактор Борис Малиновський


К., 2017, 288 стор. Книгу видано російською мовою

Передмова

Клуб при Київському Будинку вчених спочатку називався "Зустрічі по п'ятницях" і виник випадково в 1994 році за ініціативою члена-кореспондента НАНУ Б.М.Малиновського, підтриманої групою вчених, в число яких був запрошений і 80-річний Микола Михайлович Амосов. Учасники Клубу не ставили завданням зібрати в Клуб тільки членів Академії. І все ж поява в числі учасників М.М.Амосова та інших відомих вчених (П.П.Толочко, Д.В.Затонського, Ю.А.Митропольського, М.В.Новікова, В.С.Королюка, А.А.Созинова, О.В.Палагіна, В.Г.Ніколаєва та ін.) зіграло ключову роль і дозволило залучати до Будинку будь-яких гостей.

Пішов з життя Микола Михайлович Амосов - наш клубний керманич - Клуб втратив людину, яка мала свій чіткий світогляд, зумів запропонувати ідеологію майбутнього розвитку України, оцінюючи події поза і всередині України, висловлювався "не дивлячись на особи" - простіше кажучи - говорив тільки правду. Його думки і погляди досі злободенні.

З 2003 року Клуб став називатися Клуб імені М.М.Амосова при Будинку вчених НАН України.

Членів Клубу на засідання привертає:

- Тяга до спілкування з унікальними особистостями, можливість обміну думками з найрізноманітніших проблем, істинний демократизм спілкування, коли можна висловити будь-яку думку, не будучи осміяним.

- Можливість виходу в світ людей, які є яскравими творчими особистостями з оригінальними поглядами, невичерпними поглядами і вміннями у своїй професійній діяльності.

- Обговорення актуальних питань наукового, культурного життя суспільства.

- Розширення кругозору, нова інформація, цікаве спілкування з колегами.

- Серед небагатьох світлих років в нашому складному житті для багатьох найдорожчим є наш Клуб.

Це друге видання Збірника-альбому, будемо сподіватися, що сформовані традиції будуть продовжуватися.


К., 2017
© Клуб ім. М.М.Амосова при Київському Будинку вчених НАНУ, 2017
© Оригінал-макет TravelBook, 2017